Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Παρουσίαση των ευρωπαϊκών δράσεων που αφορούν στην καλλιέργεια του φυτού Στέβια

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Γρεβενών και ο Καπνικός Συνεταιρισµός Τούµπας ως µέλος του Ευρωπαϊκού Οµίλου για τη Στέβια (Stevia-EEIG)και οι οµάδες καπνού:

 

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Αγρινίου, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Αµφίκλειας, , Κοινοπραξία

Καπνοπαραγωγών Κεντρικής Μακεδονίας, Κοινοπραξία Καπνοπαραγωγών ΕΑΣ ∆ράµας-Καβάλας 

και  ο  Καπνικός Συνεταιρισµός Ν. Θεσσαλονίκης, οι οποίες απαρτίζουν την Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Στέβια Ελλάδος σας προσκαλούν στην «Παρουσίαση των ευρωπαϊκών δράσεων που αφορούν στην καλλιέργεια του φυτού Στέβια ως εναλλακτικής του καπνού, στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου

 

Το Σάββατο 8 Ιουνίου 2013 και ώρα 10.00 πµ στην αίθουσα του ∆ήµου Παιονίας, στο Πολύκαστρο

του Ν. Κιλκίς

 

Πληροφορίες στον γεωπόνο της ΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ κ. Φωλίνα Αθανάσιο στα τηλ 2462087513-693026095.

 

Παρουσίαση των ευρωπαϊκών δράσεων που αφορούν στην καλλιέργεια του φυτού Στέβια ως εναλλακτικής του καπνού, στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου.

 

Πρόγραμμα

 

Επίσηµοι Χαιρετισµοί

 

Ιδρυτικά µέλη της Stevia-EEIG

Στέργιος Πελτεκιάδης, Καπνικός Συνεταιρισµός Τούµπας, Ν. Κιλκίς Franco Bozolini, Ένωση Καπνοκαλλιεργητών Βενετίας (TCV), Ιταλία Carmen Diaz, Καπνικός Συνεταιρισµός Γρανάδας (COUAGA), Ισπανία Cristina Abrantes, Ένωση Παραγωγών Καπνού Burley (ΑΡΤΤΒ), Πορτογαλία

 

10.30      «Η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Στέβιας Ελλάδος και ο Ευρωπαϊκός Όµιλος για τη Στέβια

(Stevia-EEIG)»

Ομιλητής: Στ. Πελτεκιάδης, Πρόεδρος Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Στέβιας Ελλάδος & Καπνικού Συνεταιρισµού Τούµπας.

 

11.00      «H ιστορία της Στέβια µέσα από τα ευρωπαϊκά χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της Stevia-EEIG»

Ομιλψής: Dr Udo Kienle, Συντονιστής των δράσεων, University of Hohenheim

 

12.00      Συζήτηση

 

Σάββατο 8 Ιουνίου 2013 – Αίθουσα ∆ήµου Παιονίας, Πολύκαστρο, Ν. Κιλκίς