Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Έγκριση της στελέχωσης του Νοσοκομείου Γρεβενών, με πέντε (5) θέσεις Ιατρικού Προσωπικού

Η Διοίκηση του Γ. Ν. Γρεβενών εκφράζει τις ευχαριστίες της στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τη Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, για την έγκριση της στελέχωσης του Νοσοκομείου μας, με πέντε (5) θέσεις Ιατρικού Προσωπικού, ενισχύοντας τη δυναμικότητά μας έναντι της πανδημίας για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ιατρικής Υπηρεσίας.

Ειδικότερα έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας, η υπ’αριθμ.πρωτ.:1274/08-02-2021 (ΑΔΑ:ΩΤΣΦ4690ΒΨ-2Χ7) απόφαση- προκήρυξη της Διοικήτριας του Γ. Ν. Γρεβενών (η οποία εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:Γ4α/Γ.Π./5333/05-02-2021 εγκριτική Υπουργική απόφαση) με τις παρακάτω Οργανικές θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. :

 

 

Α/Α

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΒΑΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

1

 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄

 

1

 

2

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄

 

2

 

3

 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄

 

1

 

4

 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

 

1

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, αρχίζει στις 16/02/2021 ώρα 12.00 και λήγει στις 03/03/2021 ώρα 12.00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr

                                                          

                                                                                   Από τη Διοίκηση

                                                                                     Γ. Ν. Γρεβενών