Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Παράταση για άδειες διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης εντός οικισμών

Η  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ)  Γρεβενών κάνει γνωστά τα εξής:
1. Οι κτηνοτρόφοι, των οποίων οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις προϋπήρχαν της 12ης Μαρτίου 2012 και  συνεχίζουν να βρίσκονται εντός οικισμών ή πλησίον αυτών ,και επιθυμούν να συνεχίσουν την λειτουργία τους , υποχρεούνται  όπως καταθέσουν αίτηση διατήρησής τους στην Υπηρεσία μας ,μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά , προκειμένου να τους δοθεί η άδεια διατήρησης της κτηνοτροφικής τους εγκατάστασης.
Τα  δικαιολογητικά αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 940/81279/26.07.2017 (ΦΕΚ 2741/τ.Β/2017) ΚΥΑ και την υπ’ αριθμ.109/122248/17.11.2017 (ΑΔΑ:ΩΞΘ54653ΠΓ-ΞΤΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
2 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΔΑΟΚ Π.Ε. Γρεβενών  στα  τηλέφωνα 24623 -53089 και 24623-53088  .
 
 
Γρεβενά 11 1 2021
 
 
Ο  Δ/ντής
Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
Νικόλαος Τάκας