Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Αγροτικός συνεταιρισμός ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του Μέτρου 3 του ΠΑΑ 2014-2020

Στην παρούσα Πρόσκληση δύνανται να συμμετέχουν μόνο οι ενταγμένοι δικαιούχοι του υπομέτρου 11.1 βιολογική Γεωργία και κτηνοτροφία (τριετία) κατά το έτος εφαρμογής 2019
Οι υποψήφιοι δύνανται να ενισχυθούν για τη συμμετοχή του στα ακόλουθα δύο είδη βιολογικής παραγωγής.
α) Βιολογική φυτική παραγωγή
β) Βιολογική ζωική παραγωγή
Επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες κατηγορίες δαπάνης για το σύστημα ποιότητας της Βιολογικής παραγωγής:
Κατηγορίες δαπάνης
o Δαπάνη πιστοποίησης Βιολογικής φυτικής παραγωγής
o Δαπάνη πιστοποίησης Βιολογικής ζωικής παραγωγής

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης για κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες δαπάνης, που αντιστοιχούν στα επιλέξιμα είδη πιστοποίησης του συστήματος ποιότητας της Βιολογικής παραγωγής, καθορίζεται σε 1.000 €/εκμετάλλευση/έτος, για κάθε είδος πιστοποίησης, και έως 2.000 €/εκμετάλλευση/έτος συνολικά και για τα δύο είδη πιστοποίησης Βιολογικής παραγωγής.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 9/11/2020 έως 18/12/2020.
Παρακαλούνται οι Βιοκαλλιεργητές που επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση, να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του συνεταιρισμού στα τηλ. 2462087513 & 2462087220

Ο προϊστάμενος του τμήματος επιδοτήσεων

Φωλίνας Αθανάσιος