Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η απογραφή του ζωικού κεφαλαίου στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Τμήμα Κτηνιατρικής Γρεβενών ξεκίνησε. Όλοι οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων διενεργούν απογραφή του ζωικού κεφαλαίου. Σε ότι αφορά τα αιγοπρόβατα η απογραφή γίνεται στο διάστημα από 1 Νοεμβρίου έως και 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ενώ για τους χοίρους το μήνα Δεκέμβριο .

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Γρεβενών, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοιρινών για τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης , ενημερώνει τους παραγωγούς αιγοπροβάτων και χοιρινών για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν, προκειμένου να καταβληθούν χωρίς προβλήματα οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις τους.

Στο πλαίσιο των απαιτούμενων διοικητικών / διασταυρωτικών ελέγχων για τον υπολογισμό πληρωμής προκαταβολής μέχρι 30.11.2020 των Μέτρων 10 και 11 του Π.Α.Α 2014-2020, θα χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή προκαταβολής τα δεδομένα της ψηφιακής υπηρεσίας κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων του Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι ενταγμένοι δικαιούχοι 2ης και  4ης  Πρόσκλησης του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες”  Δράση 11.1.2 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία και Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία   καθώς και οι ενταγμένοι δικαιούχοι 1ης και  2ης  Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09 “Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων”, οφείλουν με βάση και την περσινή ενημέρωση να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων μέχρι και την Παρασκευή  13-11-2020 για το έτος εφαρμογής 2020.

Αντίστοιχα, για τα επόμενα έτη εφαρμογής και μέχρι λήξη των δεσμεύσεων θα πρέπει να ολοκληρώνεται η σχετική διαδικασία έως τις 15-11 εκάστου έτους χωρίς να απαιτείται νεότερη ανακοίνωση.
Επισημαίνεται ότι, για τους δικαιούχους της Δράσης 10.1.09 που έχουν δύο (2) ή περισσότερες φυλές αιγοπροβάτων, ή/και έχουν χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις, επιπλέον της ετήσιας απογραφής μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας για τα αιγοπρόβατα και για όλες τις εκμεταλλεύσεις χοιρινών, θα πρέπει να προσκομίσουν και το χειρόγραφο μητρώο στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέχρι και την Τρίτη 18-11-2020 (Εφόσον ισχύσουν αντίστοιχες με τις περσινές οδηγίες).

Η εν λόγω προσκόμιση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα ζώα ανά φυλή.

Στη συνέχεια και αφού διενεργήσουν την απογραφή όπως προβλέπεται, παρακαλούμε τους κατόχους εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων να προσκομίσουν σε φωτοτυπία Α4 το θεωρημένο Μητρώο της εκμετάλλευσής τους στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Γρεβενών άμεσα προκειμένου να προχωρήσουν ομαλά οι διαδικασίες των αιτήσεών τους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν ή να προσέλθουν στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Γρεβενών.

Τηλ. : 2462087513 – 2462087220 – 2462087323

“ΟΙ  ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΩΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ”

Για τους κτηνοτρόφους που δεν είναι ενταγμένοι σε κάποιο Μέτρο Αγροτικής Ανάπτυξης, το διάστημα απογραφής Αιγοπροβάτων για το έτος 2020 είναι από

01-11-2020 έως 15-12-2020

Ο Προϊστάμενος

Φωλίνας Μ. Αθανάσιος