Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δεσκάτης

Ένταξη Πράξης του Δήμου Δεσκάτης (Ν. Γρεβενών) στο Πρόγραμμα <<ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ>>, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης  ΙV <<Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων>>
 
Η Πράξη αποτελείται από τα εξής δύο υποέργα:
YΠΟΕΡΓΟ 1: <<Eργασίες Βελτίωσης-Ανακαίνισης ανοιχτών γηπέδων Δεσκάτης>> προϋπολογισμού 462.000, 00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Δεσκάτης (Ν. Γρεβενών).
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: <<Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5×5 στο Καρπερό του Δήμου Δεσκάτης>> συνολικού προϋπολογισμού 138.000, 00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Δεσκάτης (Ν. Γρεβενών).