Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ για τις Διακοπές υδροδότησης στο Σύνδενδρο.

Είναι γνωστό το πρόβλημα με το νερό στο Σύνδενδρο που πάνω από δεκαετία ταλαιπωρεί τους κατοίκους του χωριού και την αδιαφορία που δείχνει τόσο η ΔΕΥΑΓ για την άμεση αποκατάσταση της οποιαδήποτε βλάβης προκύψει (πχ στο σπάσιμο του αγωγού το Νοέμβριο του 2019, επισκευάστηκε κατά τον Ιούνιο του 2020 προκαλώντας ζημιές στο οδόστρωμα) όσο και του Δήμο Γρεβενών που γνωρίζει το πρόβλημα και δεν κάνει καμία ενέργεια για την επίλυση του. Από τον Ιούνιο μέχρι το μεσημέρι της 1 Αυγούστου είχαμε συνεχείς διακοπές που έφταναν και μέχρι της 3 μέρες αλλά και μια περίοδο που δίναν το νερό για 2 ώρες το πρωί προκαλώντας την αγανάκτηση των κατοίκων. Σε μια μη οργανωμένη προσπάθεια κάποιον κατοίκων συντάχθηκε μια καταγγελία που υπογράφηκε από 74 κατοίκους και κατατέθηκε όσο στην ΔΕΥΑΓ της 4-8-2020 με αρ.πρ. 1099 όσο και στον Δήμο Γρεβενών της 6-8-2020 με αρ.πρ.11450.

Το παρακάτω κείμενο είναι από την καταγγελία.

ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Εμείς ως κάτοικοι του Συνδένδρου Γρεβενών καταγγέλλουμε την δημοτική επιχείρηση ύδρευσης Γρεβενών και τον δήμο Γρεβενών για την αδιαφορία που δείχνουν στην επίλυση του χρόνιου προβλήματος με την ύδρευση του χωριού μας στερώντας μας από το βασικότερο αγαθό, το νερό το όποιο έχει ως αποτέλεσμα τη διατάραξη της καθημερινότητας μας και θέτει σε κίνδυνο την υγεία μας αφού δεν μπορούμε να έχουμε την δυνατότητα της στοιχειώδους υγιεινής όπως είναι το πλύσιμο, το καθάρισμα κ.λ. σε μια περίοδο που τα κρούσματα του Covid 19 αυξάνονται. Να σημειωθεί ότι στο χωριό υπάρχουν άτομα τρίτης ηλικίας τα οποία ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Το πρόβλημα μεγιστοποιήθηκε από τον Ιούνιο όπου η αύξηση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την έλλειψη νερού επιβάρυνε την καθημερινότητα όλων των κάτοικων .Απαιτούμε από τον Δήμο Γρεβενών και την τοπική επιχείρηση να επιληφθεί άμεσα του θέματος και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του καθώς κρίνουμε από τα παραπάνω ότι είναι ζωτικής σημασίας.

Σύνδενδρο 02-08-2020