Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”   που   δημοσιεύθηκε   στο   ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020, με τις υπ’ αριθμ. Πρωτ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020   και 163/33282/29-05-2020   εγκυκλίους   του    Υπουργείου     Εσωτερικών,     στην   14η κατεπείγουσα συνεδρίαση    του   Δημοτικού    Συμβουλίου  Γρεβενών,  που    θα   γίνει στις 8 Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Γρεβενών.  Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, επισημαίνοντας ότι εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
Εισηγητής: Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Χωροταξικού Σχεδιασμού και Πολεοδομίας
Θέμα   1ο Έγκριση υποβολής Αιτήματος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη Συμμετοχή του Δήμου Γρεβενών στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων – ΤΠΣ», του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Πληροφορίες: Ζαμανάκος Πούλιος – Σαΐτη Σοφία
 
Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Επίσης προσκαλείται η Σοφία Σαΐτη αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης.
 
 
 
 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Φωτεινή  Τζουβάρα