Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

Την Τρίτη, 19 Μαΐου 2020, στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών συζητήθηκαν οι πιθανοί τρόποι συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης «Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.», διά του Προέδρου του Διοικητικού της Συμβουλίου, κ. Ηλία Γιάτσιου.
Επιβεβαιώθηκε η πρόθεση παροχής επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης στην υλοποίηση έργων σύνθετων, οριζόντιας στήριξης και πιλοτικού χαρακτήρα, κατ΄ εφαρμογή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών.
Κάθε συνεργασία που προάγει την αποτελεσματικότητα του έργου της Περιφερειακής Αρχής, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα γι’ αυτή.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΤΣΙΟΣ