Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Μέχρι τις 30-05-2020 η Ανάρτηση δαπανών των συλλόγων, σωματείων στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Ανάρτηση δαπανών στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Ενημερώνουμε τους εκπροσώπους των Δ.Σ. συλλόγων, σωματείων και γενικότερα Νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ότι η υποχρέωση ανάρτησης δαπανών τους στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» που συντελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα 01-01-2019 έως 31-12-2019, θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30-05-2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υπόχρεοι μπορούν να ανατρέχουν στο ΦΕΚ 1528/Β/22-4-2020 και στο αριθμ.: 11258 ΕΞ 2020/7-5-2020, έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ:666Ξ46ΜΤΛΠ-Γ37).

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΤΣΙΟΣ