Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

“Ευεργετικές διατάξεις για επιχειρήσεις – επαγγελματίες λόγω COVID-19 – διευκρινίσεις από την ΚΕΔΕ”

Σε συνέχεια του από 02-4-2020 Δελτίου Τύπου του Δήμου Γρεβενών με θέμα “Εφαρμογή ευεργετικών διατάξεων για Επιχειρήσεις – Επαγγελματίες λόγω του COVID – 19” (πατήστε εδώ) γνωστοποιούμε σε όλους και την σχετική από 11-4-2020 επιστολή (επισυνάπτεται) του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)κ. Δημήτρη Παπαστεργίου προς όλους τους Δημάρχους της Χώρας, στην οποία κλείνοντας χαρακτηριστικά αναφέρει :
“…, δεδομένου ότι το χρονικό διάστημα που θα αφορά στις όποιες μειώσεις ή / και απαλλαγές δεν είναι γνωστό, συνίσταται η καθυστέρηση λήψης σχετικών αποφάσεων, για να αποφευχθεί η διαδικασία επικαιροποίησης τους.”
Παρά το κρίσιμο των ημερών, δυστυχώς αναγκαζόμαστε να επαναλάβουμε ότι η Δημοτική Αρχή είναι κοντά στις εξελίξεις, κοντά στις ανάγκες των δημοτών και ιδιαίτερα των επαγγελματιών που πλήττονται περισσότερο από όλους αυτό το εξαιρετικά δύσκολο χρονικό διάστημα γεγονός που αποδεικνύεται όχι με λόγια αλλά με πράξεις.
Παρά τις εξηγήσεις και τη σχετική αλληλογραφία κάποιοι επιμένουν στο ίδιο μοτίβο μη κατανοώντας ότι μπορεί να δημιουργούν περισσότερο σύγχυση αντί για λύσεις.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η συμπεριφορά τους οφείλεται στην ειλικρινή αγωνία τους και όχι στην ανάγκη για αντιπολίτευση που δεν αρμόζει στις μέρες που ζούμε.

Γραφείο Τύπου
Δημάρχου Γρεβενών

 

Προς Όλους Τους Δημάρχους της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Τις τελευταίες ημέρες υποβάλλονται προς την ΚΕΔΕ πολλά ερωτήματα σε σχέση με την εφαρμογή της από 20/03/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 68) και ιδίως σχετικά με την εφαρμογή των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 37 και της παρ. 1 του άρθρ. 2 αυτής. Προκειμένου να υπάρχει μια ενιαία γραμμή από τους δήμους μας θα ήθελα να σας επισημάνω τα παρακάτω:

1. Απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρ. 1 παρ. 1 ν. 25/1975) Η ως άνω ΠΝΠ δίνει τη δυνατότητα, με αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου, να απαλλαγούν του ως άνω ανταποδοτικού τέλους και για χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Δεδομένου ότι η διαδικασία για την εφαρμογή της ευνοϊκής αυτής ρύθμισης θα προκαλέσει συρροή των δικαιούχων στα Δημοτικά Καταστήματα, κάτι που όπως είναι αυτονόητο πρέπει να αποφευχθεί, η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης επεξεργάζεται ειδική πλατφόρμα. Στην ουσία θα υπάρξει ηλεκτρονική διασταύρωση αριθμού μετρητή, ΑΦΜ και κατηγορίας ΚΑΔ στην οποία ανήκει το ΑΦΜ, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας με την μικρότερη δυνατή εμπλοκή του αιτούντα. Για το λόγο αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν είναι γνωστό το ακριβές διάστημα που θα ισχύσουν τα μέτρα αυτά, προτείνεται να περιμένετε τη κοινοποίηση των οδηγιών για τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, αυτής ή άλλης που θα υπάρξει διαθέσιμη, για τη λήψη σχετικής απόφασης δημοτικού συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν έχει ληφθεί ήδη απόφαση, δύναται να συμπληρωθεί με τις τεχνικές λεπτομέρειες.

2. Απαλλαγή από το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων Και στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα ανωτέρω, ως προς την λήψη αποφάσεων δημοτικών συμβουλίων, ενώ η διαδικασία θα διενεργείται στον κάθε Δήμο. Η απόφαση για το Δήμο είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική.

3. Μισθώματα δημοτικών καταστημάτων, που μισθώνονται από επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε αναστολή της λειτουργίας τους Πρόθεσή μας ήταν η πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση της καταβολής μισθώματος. Μέχρι σήμερα οι διατάξεις προβλέπουν τη μείωση μισθώματος σε ποσοστό 40% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Για το χρονικό διάστημα πέραν της 30ης Απριλίου, εφόσον χρειασθεί, θα πρέπει να υπάρξει τροποποίηση της ως άνω ΠΝΠ, με την οποία θα παρατείνεται περαιτέρω η ως άνω μείωση.

4. Μισθώματα κιλικίων Σύμφωνα με το άρθρ. 37 παρ. 7 της από 20/03/2020 ΠΝΠ, από 01/03/2020 έως και 31/05/2020, ρητά αναστέλλεται η καταβολή μισθωμάτων σε δήμους για την ενοικίαση κιλικίων εντός σχολικών μονάδων και κοιμητηρίων. Επειδή όμως η αναστολή δε συνεπάγεται και απαλλαγή από την καταβολή μισθωμάτων, κρίνεται αναγκαία η πρόβλεψη νομοθετικής ρύθμισης.

5. Τέλος 0.5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων και των επιχειρήσεων που υπάγονται στο τέλος αυτό (άρθρ. 23 παρ. 2 ν. 3756/2009) και τέλη διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρ. 23 παρ. 1 του ίδιου νόμου). Τα τέλη αυτά βαρύνουν τους πολίτες. Δεδομένου ότι κατά την περίοδο αυτή τα καταστήματα και επιχειρήσεις δεν λειτουργούν είναι αυτονόητο ότι δεν έχουν έσοδα συνεπώς δεν αποδίδουν. Συνεπώς για το συγκεκριμένο θέμα δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

6. Τροφεία βρεφικών, παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ καθώς εισφορών αθλητικών σωματείων από τη χρήση αθλητικών δημοτικών εγκαταστάσεων. Για την καταβολή ή μη των τροφείων και των εισφορών, απαιτείται λήψη απόφασης δημοτικού συμβουλίου. Εφόσον δεν παρέχονται φυσικά υπηρεσίες προς το  κοινό και οι αθλητικές εγκαταστάσεις παραμένουν κλειστές και απαγορεύεται η χρήση τους, είναι λογικό να μην καταβάλλονται αντίστοιχα τροφεία και εισφορές. Για το θέμα αυτό αναμένεται η έκδοση ΠΝΠ για τη σαφή ρύθμιση του. Κλείνοντας, δεδομένου ότι το χρονικό διάστημα που θα αφορά στις όποιες μειώσεις ή/και απαλλαγές δεν είναι γνωστό, συνιστάται η καθυστέρηση λήψης σχετικών αποφάσεων, για να αποφευχθεί η διαδικασία επικαιροποίησης τους. Η ΚΕΔΕ συνεχίζει να στέκεται δίπλα σε κάθε Δήμο, όπως ακριβώς αυτό το διάστημα με δύναμη και υπευθυνότητα οι Δήμοι μας στέκονται δίπλα στους Δημότες προκειμένου κανείς να μην είναι και να μην νοιώσει μόνος.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, Δημήτρης Παπαστεργίου Δήμαρχος Τρικκαίων

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας