Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Εφαρμογή ευεργετικών διατάξεων για Επιχειρήσεις – Επαγγελματίες λόγω του COVID-19

Σχετικά με τα δικαιολογημένα ερωτήματα –ανησυχίες επαγγελματιών , επιχειρήσεων κ.λ.π. πληττόμενων από τα μέτρα αποτροπής της διασποράς του COVID-19 , κάνουμε γνωστό ότι εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές νομικές διατάξεις που εκδίδονται σχεδόν σε καθημερινή βάση, προκειμένου να εφαρμοστούν πλήρως προς επίτευξη του σκοπού των ευεργετικών διατάξεων που περιλαμβάνουν.

Πέραν αυτού και προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη εξειδίκευση και αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους έχει αποσταλεί σχετικό ερώτημα προς την ΚΕΔΕ για παροχή περαιτέρω διευκρινήσεων – οδηγιών αλλά και συμπλήρωση των υπαρχόντων διατάξεων για κατηγορίες που δεν έχουν περιληφθεί.
Κατόπιν αυτών γνωστοποιούμε προς όλους τους ενδιαφερόμενους ότι με την εξειδίκευση κάθε μέτρου και πάντα σε συνεννόηση με την ΚΕΔΕ και την Κυβέρνηση, θα εφαρμοστούν εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής όλα όσα προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την παροχή των οικονομικών διευκολύνσεων προς τους δημότες.
Συνημμένα σας κοινοποιούμε και σχετικό ερώτημα που έχει ήδη υποβληθεί από τον Δήμο Γρεβενών για σειρά διευκρινήσεων επί διατάξεων που είναι σε σχέση αλλά τίθενται θέματα εφαρμογής τους.
Τέλος, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνει τα ερωτήματα του προς την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου μας στο τηλ. 2462350874 .

Γραφείο Τύπου
Δημάρχου Γρεβενών