Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Σύσταση κλιμάκιων ελέγχου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συστήνει κλιμάκια ελέγχου σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, που θα αποτελούνται από:

1.Υπάλληλο της Δ/νσης Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
2. Κτηνίατρο της ΔΑΟΚ και της Δ/νσης Κτην/κής( για την Π.Ε.Κοζάνης)
3.Υπάλληλο της Δνσης Ανάπτυξης

Τα κλιμάκια θα συνεπικουρούνται με ιατρούς των οικείων Ιατρικών Συλλόγων και αστυνομικούς των οικείων Αστυνομικών Αρχών.
Έργο των κλιμακίων θα είναι ο έλεγχος σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για την αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας που οφείλουν να λαμβάνουν για την προστασία τόσο των εργαζομένων όσο και των πολιτών.
Ο ορισμός των υπαλλήλων των ανωτέρω υπηρεσιών για τη συγκρότηση του κλιμακίου θα γίνεται με μέριμνα των προϊσταμένων των ανωτέρω διευθύνσεων με απόφασή τους.
Συντονιστής του έργου ορίζεται ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης.