Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Τμήματα Διά Βίου Μάθησης- Έναρξη Δεκέμβριος 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Γρεβενών.
 
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Γρεβενών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Γρεβενών στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Γρεβενών μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Βασικά Αγγλικά Α1 50
2 Σύνταξη εγγράφων – φορμών 50
3 Επαγγελματική ενεργοποίηση άνεργων γυναικών 25
4 Εθελοντισμός: Διαχείριση κινδύνων, κρίσεων, εκτάκτων αναγκών στην τοπική
 κοινωνία
25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
 
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: 
Τηλ. : 2462353406 (κα Μωϋσιάδου) και 2462028098 (κα Τάτση)
Ταχ. Διεύθυνση: Τμήμα Πρόνοιας δήμου Γρεβενών (Διοικητήριο, Τ.Κ. 51100, Γρεβενά) και
                             Κέντρο Κοινότητας δήμου Γρεβενών (κτίριο Μαθ. Εστίας, Τ.Κ. 51100, Γρεβενά)
Email:  pronoia@0641.syzefxis.gov.gr και kentrokoinotitas@dimosgrevenon.gr
 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.