Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Έτοιμο να υποδεχθεί τους φοιτητές το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης στα Γρεβενά

“Ένα από τα τμήματα με το πιο μοντέρνο και επίκαιρο αντικείμενο σπουδών, Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους φοιτητές από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

Μπορείτε να περιηγηθείτε στο ιστότοπο του τμήματος και να δείτε το πρόγραμμα σπουδών πατώντας στο παρακάτω link

https://stat.uowm.gr/  

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελεί το πλέον σύγχρονο στο αντικείμενό του στην Ελλάδα, καθώς έχει φροντίσει να ακολουθεί τις νέες τάσεις στην Στατιστική και Ασφαλιστική Επιστήμη. Επιπλέον όμως είναι προσανατολισμένο σε συνέργειες με συναφείς επιστήμες, ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να ανταποκριθούν με επιτυχία σε ευρύ φάσμα συναφών επαγγελματικών κλάδων, καθώς και σε σχετικές μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εφοδιάζονται με τις απαιτούμενες γνώσεις για να απασχοληθούν ως:
Στατιστικοί σε κέντρα έρευνας και εφαρμογών (δημοσκοπήσεις, έρευνες αγοράς, ιατρικά κέντρα,  κ.λ.π.),
Αναλογιστές, αναλυτές και εκτιμητές κινδύνου σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικούς οργανισμούς, ιατρικούς οργανισμούς, οργανισμούς ενέργειας.
Ποσοτικοί αναλυτές επενδύσεων και στελέχη διαχείρισης κινδύνου σε τράπεζες, ενεργειακούς και ιατρικούς ομίλους.

Το Τμήμα έχει Προσωρινή Συνέλευση με απόφαση της Συγκλήτου  του Πανεπιστημίου (υπ’ αριθμ. 5698/13-06-2019) αποτελούμενη από  τα μέλη ΔΕΠ:

1) Νικόλαο Σαριαννίδη, Πρόεδρο και Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

2) Δημήτριο Τσιαμήτρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο και Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,

3) Γρηγόριο Γιανναράκη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,

4) Γεώργιο Κοντέο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,  

5) Σταμάτη Κώντσα, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,  

Τα μαθήματα του πρώτου έτους θα διδαχθούν από μέλη της συνέλευσης και προσωπικό που δρομολογείται να προσληφθεί άμεσα. 

Ο πρόεδρος του τμήματος 

Νικόλαος Σαρριαννίδης