Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

1,6 εκ. € για την ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών Κτηρίων του Δήμου Γρεβενών.

Ένταξη έργων ενεργειακής αναβάθμισης

Σχολικών Κτηρίων του Δήμου Γρεβενών, προϋπολογισμού 1,6 εκ. €,

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

Με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Θεόδωρου Καρυπίδη εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 πέντε (5) έργα ενεργειακής αναβάθμισης Σχολικών Κτηρίων του Δήμου Γρεβενών, προϋπολογισμού 1.611.840 € και με δικαιούχο το Δήμο Γρεβενών, στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Γρεβενών.

Συγκεκριμένα, εντάχθηκαν τα έργα:

  • Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου Δήμου Γρεβενών, με προϋπολογισμό 472.240 €,
  • Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών, με προϋπολογισμό 48.300 €,
  • Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου – 5ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών, με προϋπολογισμό 291.800 €,
  • Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Δήμου Γρεβενών, με προϋπολογισμό 515.000 €,
  • Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Λυκείου Δήμου Γρεβενών, με προϋπολογισμό 284.500€.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα των έργων αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων κτιρίων και ειδικότερα των σχολικών κτηρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ.

Τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης Σχολικών Κτηρίων του Δήμου Γρεβενών θα υλοποιηθούν με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 4 – «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Δείτε ακόμα