Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Γρεβενών

Ο Δήμος Γρεβενών είναι μεταξύ των 162 Δήμων της χώρας που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Ο Δήμος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, έχοντας θέσει ως στρατηγική κατεύθυνση την υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων με σεβασμό στις βασικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, προωθεί την υλοποίηση στρατηγικού Σχεδίου για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα με στόχο την βελτίωση της προσβασιμότητας κατοίκων και επισκεπτών στην αστική περιοχή του Δήμου και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Η διαδικασία για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ έχει ξεκινήσει, σε συνεργασία με εξωτερικό ανάδοχο, με διάρκεια από 22/04/2019 έως 21/06/2020.
Το συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο θα οργανώσει το πλαίσιο πάνω στο οποίο η Δημοτική Αρχή θα κινηθεί στη διάρκεια των επόμενων ετών, για την αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης στις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών, με στόχο την εξασφάλιση ενός ασφαλέστερου, αποδοτικότερου και συμβατού περιβαλλοντικά κυκλοφοριακού συστήματος. Ως περιοχή παρέμβασης του ΣΒΑΚ νοείται η πόλη των Γρεβενών και οι κύριες συνδέσεις με τις λοιπές Δημοτικές Ενότητες.
Η ενημέρωση και η συμμετοχή των πολιτών και φορέων είναι μια διαρκής επιδίωξη, τόσο κατά τη φάση ανάπτυξης του ΣΒΑΚ όσο και κατά τη διαδικασία υλοποίησης μέτρων του σχεδίου που αφορούν συγκεκριμένα υποσύνολα του κοινού. Από τις διαδικασίες της διαβούλευσης θα προκύψουν οι προτάσεις και παρατηρήσεις κατοίκων και φορέων σχετικά τόσο με τα προβλήματα και την υφιστάμενη κατάσταση όσο και με τις προκαταρκτικές προτάσεις μετέπειτα.
Ο Δήμος Γρεβενών για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων θα δημιουργήσει ξεχωριστή ιστοσελίδα για το ΣΒΑΚ στο site του Δήμου όπου και θα αναρτάται όλο το απαραίτητο υλικό που θα προκύπτει κατά την κατάρτιση του Σχεδίου για την διευκόλυνση της συμμετοχής των πολιτών.
Με δημόσια συζήτηση και με τη συμμετοχή των κατοίκων η Δημοτική Αρχή σχεδιάζει με ανοικτές και συμμετοχικές διαδικασίες το μέλλον μας και σας καλεί να συμβάλουμε όλοι στην επίλυση των κυκλοφοριακών προβλημάτων του Δήμου μας και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Ἐργων
Χρηστος Τριγώνης