Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

“Έγκριση δύο ακόμη μεγάλων έργων του Δήμου Γρεβενών στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ”

Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση εγκρίθηκε η χρηματοδότηση δύο ακόμη σημαντικών έργων για τον Δήμο Γρεβενών συνολικού προϋπολογισμού 2,3 εκατ. € μετά από σχετικές προτάσεις που είχαν υποβληθεί στις αντίστοιχες προσκλήσεις.
Συγκεκριμένα πρόκειται για:
Α) Την «Ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου Γρεβενών» συνολικού προϋπολογισμού 1.075.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Γρεβενών (Ν. Γρεβενών) και κύριο του έργου το ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του Δήμου Γρεβενών. Στο έργο προβλέπεται
1. Θερμομόνωση προσόψεων
2. Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων με νέα ενεργειακά
3. Εγκατάσταση συστήματος γεωθερμίας για θέρμανση –ψύξη
4. Εγκατάσταση Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας για την θέρμανση-ψύξη και μηχανικού αερισμού του κυρίως αγωνιστικού χώρου.
5. Εγκατάσταση τερματικών μονάδων νερού (FCU’s) για τη θέρμανση-ψύξη του κυρίως αγωνιστικού χώρου και των βοηθητικών χώρων
6. Εγκατάσταση Boiler 1000 lit διπλής ενεργείας για παραγωγή ΖΝΧ
7. Εγκατάσταση υποσταθμού Μέσης Τάσης, νέου Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης και συστοιχία πυκνωτών για την διόρθωση cosφ.
8. Αντικατάσταση φωτιστικών με νέα φωτιστικά τύπου LED σε όλους τους χώρους
9. Αντικατάσταση των κερκίδων στον αγωνιστικό χώρο.

Β) Την «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Γρεβενών» προϋπολογισμού 1,2 εκατ. € συμπεριλαμβανομένου του (ΦΠΑ) όπου προβλέπονται έργα ασφαλτοστρώσεων και τεχνικών σε αγροτικούς δρόμους των οικισμών Αγίου Γεωργίου, Κιβωτού και Ελευθέρου Β΄ με την οποία θα εξυπηρετούνται 12 σταβλικές εγκαταστάσεις και 122 γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Άξιοι συγχαρητηρίων είναι το προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου μας για την άρτια και την ολοκληρωμένη διαδικασία κατάρτισης των μελετών και υποβολής των συγκεκριμένων προτάσεων άλλα και όλων των υπολοίπων που έτυχαν έγκρισης σε διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και ο Βουλευτής Γρεβενών κ. Χρήστος Μπγιάλας, για την υποστήριξη σε κεντρικό επίπεδο. Με τα συγκεκριμένα έργα συνεχίζονται οι προσπάθειες και οι δράσεις του Δήμου Γρεβενών για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και την στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Γραφείο Τύπου
Δημάρχου Γρεβενών