Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

15η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 15η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 11 Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 1ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Γρεβενών για κατάθεση προτάσεων επί της από 09-10-2018 αγωγής (διαδικασία εργατικών διαφορών) του Βασιλείου Κατσιανίδη του Αριστείδη, προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου
Θέμα 2ο Υπεκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων στον οικισμό Αγαλαίων της Τ.Κ. Κέντρου του Δήμου Γρεβενών (αιτήματα Παναγιώτη Ντάγκα & Παρασκευής Σπανούδη)
Θέμα 3ο Διαγραφή από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου Γρεβενών και επαναβεβαίωση σε νέους οφειλέτες

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 4ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 52/2018)
Θέμα 5ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 59/2018)
Θέμα 6ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 60/2018)
Θέμα 7ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση 7ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 61/2018)
Θέμα 8ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου – 6ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 63/2018)
Θέμα 9ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 64/2018)
Θέμα 10ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 65/2018)
Θέμα 11ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση 9ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 66/2018)
Θέμα 12ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Συντήρηση – Βελτίωση Περιφερειακής οδού Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου” (Α.Μ. 29/2019)
Θέμα 13ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά” (Α.Μ. 59/2009)
Θέμα 14ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Έργα αθλητικών υποδομών του Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 54/2016)
Θέμα 15ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Αντικατάσταση φωτιστικών πλατείας Αιμιλιανού” (Α.Μ. 12/2017)
Θέμα 16ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: “Ηλεκτροφωτισμός πλατειών και κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Σαμαρίνας” (Α.Μ. 10/2019)
Θέμα 17ο Αύξηση ισχύος δύο (2) υφιστάμενων παροχών στο πάρκο Μανιταριών στην περιοχή “Μεράς”

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης