Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Εξετάσεις για Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου

Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Γρεβενών ανακοινώνεται ότι όσοι ενδιαφέρονται για να αποκτήσουν Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου, καλούνται να παρουσιαστούν με το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας στην υπηρεσία μας και να υποβάλουν σχετική αίτηση καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την μόνιμη κατοικία τους μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019.
Δικαίωμα συμμετοχής για την απόκτηση του παραπάνω Τίτλου έχουν  όσοι συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης και όσοι απώλεσαν τον Τίτλο Σπουδών τους και δεν είναι εφικτή η έκδοση Πιστοποιητικού Σπουδών.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την ημέρα Τρίτη 18 Ιουνίου 2019  και ώρα 9:00 π.μ.στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών (αριθ. τηλ. 24620 87060).
 
 
 
 
Ο Διευθυντής Π.Ε. Γρεβενών
 
 
 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΤΣΙΑΛΟΣ