Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Ρύθμιση οφειλών στο Δήμο Γρεβενών

Ο Δήμος Γρεβενών σε εφαρμογή του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α’), ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4611/2019, δηλαδή έως και 16-07-2019.

Οι αιτήσεις για ένταξη στη ρύθμιση υποβάλλονται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4611/2019, δηλαδή μέχρι την 16-09-2019.

Συγκεκριμένα:

1. Στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 υπάγονται οι οφειλές προς τον Δήμο Γρεβενών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού, δηλαδή μέχρι και την 16-07-2019.

2. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 €), με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής του τέλους.

3. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδίκαια. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Καλούμε λοιπόν τους υπόχρεους για την καταβολή του Τέλους 0,5% επί των Ακαθαρίστων Εσόδων Καταστημάτων, του Τέλους Παρεπιδημούντων (ξενοδοχεία κτλ), του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), του Τέλους επί Εμπορίας Πόσιμων Υδάτων κτλ, να καταθέσουν μέχρι την Παρασκευή 12-07-2019 στο Δήμο Γρεβενών τις Δηλώσεις για τον υπολογισμό των κατά περίπτωση τελών μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά (δήλωση ΦΠΑ κτλ) προκειμένου να βεβαιωθούν από την αρμόδια Υπηρεσία για να ενταχθούν στη συνέχεια στην εν λόγω ρύθμιση.

Οι εκπρόσωποι των επαγγελματιών, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να ενημερώσουν τα μέλη τους, προκειμένου να επωφεληθούν από τις διατάξεις της εν λόγω ρύθμισης.

Επίσης παρακαλούμε τα Λογιστικά Γραφεία για την διευκόλυνση των πελατών τους και την συνδρομή τους στην εφαρμογή των διατάξεων της αναφερόμενης ρύθμισης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου Γρεβενών (Υπεύθυνοι Επικοινωνίας κ. Στέφος Δημήτριος τηλ. 24623.50851 και κ. Καραμήτρος Βασίλειος τηλ. 24623.50874).

 

για πληροφορίες Σουπιάδου Μαρία 6947819566