Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδριάζει την Τρίτη 23/4/2019 το Δημοτικό Συμβούλιο

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 23 Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 1ο Έγκριση του 16ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 2ο Μείωση μισθωμάτων δημοτικών καταστημάτων για το έτος 2019 στο Δήμο Γρεβενών
Θέμα 3ο Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 396/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με δωρεάν παραχώρηση χρήσης της αίθουσας του Κοινοτικού Καταστήματος της Τ.Κ. Αγίου Κοσμά, στον Φιλοπρόοδο Σύλλογο Αγίου Κοσμά Γρεβενών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» και έγκριση απ’ ευθείας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Αγίου Κοσμά του Δήμου Γρεβενών (αίτημα κ. Αναστασίου Σαλαώρα)
Θέμα 4ο Εξέταση αιτήματος της Εταιρείας ΓΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. για την συναινετική λύση υφιστάμενου συμβολαίου μίσθωσης Δημοτικής Έκτασης εμβαδού 2.543,85 τ.μ. στη θέση “Δερβένι” Γρεβενών και για την απ’ ευθείας εκμίσθωση του χώρου στην ατομική εταιρεία ΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Θέμα 5ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων (Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης Π.Ε.Α.)»

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 6ο Έγκριση εκτέλεση του έργου “Αποκατάσταση – συντήρηση – Βελτίωση οδικού δικτύου από γέφυρα Σμίξης προς Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλιτσας” (Α.Μ. 97/2018)
Θέμα 7ο Έγκριση εκτέλεση του έργου “Κατασκευή – Συντήρηση πεζοδρομίων Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου (έτους 2019)” (Α.Μ. 16/2019)

Ειδικά Θέματα
Θέμα 8ο Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών” (Κ.Κ.Α. & Α.), αναφορικά με την έγκριση του 3ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης

Δείτε ακόμα