Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα “Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας”

Η Αναπτυξιακή Γρεβενών – ΑνΓρε, Αντένα στην Π.Ε. Γρεβενών του Υποστηρικτικού Μηχανισμού «Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ» για την υλοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, διοργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα την 2η …

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Άξονα 3 “Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας” για τα Μέτρα:

ü  311 «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες»

ü  312 «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων»

ü  313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»

 

Στις εκδηλώσεις θα παρουσιαστούν στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές, κατοίκους της περιοχής, αναλυτικά οι επιλέξιμοι κλάδοι και δραστηριότητες καθώς και οι δυνατότητες και ευκαιρίες που παρέχονται από το πρόγραμμα και έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προτάσεις τους έως τις 24 Απριλίου 2013, που είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.

Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις θα υλοποιηθούν σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΩΝ 2ης Προκήρυξης

 

Ημερομηνία                Δήμος/Φορέας                             Θέση                                   Ώρα

19/03/2013                Δήμος Γρεβενών                   Στην αίθουσα                        12:00μμ

                                                                           του Τ.Κ. Μαυραναίων

                                                                         του πρώην  Δήμου Θ. Ζιάκα.                                           

 
20/03/2013               Δήμος Γρεβενών                    Στην αίθουσα                         12:00μμ

                                                                         του Τ.Κ. Μεγάρου του

                                                                       πρώην  Δήμου Αγίου Κοσμά.

21/03/2013            Δήμος Γρεβενών                    Στην αίθουσα                           12:00μμ

                                                                          του Τ.Κ. Κηπουρειού του

                                                                          πρώην Δήμου Γόργιανης.