Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
Κάθε Κυριακή

Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία 7.15 π.μ. – 10.30 π.μ.

Κατανυκτικός Ἑσπερινός 5.30 μ.μ. – 6.15 μ.μ.

Ἑσπερινή Ὁμιλία 6.15 μ.μ.

Κάθε Δευτέρα

Ὄρθρος – Ὧρες – Ἑσπερινός 7.30 π.μ. – 9.15 π.μ.

Μέγα Ἀπόδειπνον 5.30 μ.μ. – 6.30 μ.μ.

Ἀκολουθεῖ ἡ ἐσπερινή ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Κάθε Τρίτη

Ὄρθρος – Ὧρες – Ἑσπερινός 7.30 π.μ. – 9.15 π.μ.

Μέγα Ἀπόδειπνον 5.30 μ.μ. – 6.30 μ.μ.

Κάθε Τετάρτη

Ὄρθρος – Ὧρες ( Α΄, Γ΄ & Στ΄) 7.30 π.μ. – 9.00 π.μ.

Ἐσπερινή Προηγ. Θεία Λειτουργία 6.00 μ.μ. – 7.30 μ.μ.

Κάθε Πέμπτη

Ὄρθρος – Ὧρες – Ἑσπερινός 7.30 π.μ. – 9.15 π.μ.

Μέγα Ἀπόδειπνον 5.30 μ.μ. – 6.30 μ.μ.

Κάθε Παρασκευή

Ὄρθρος – Ὧρες – Ἑσπερινός – Προηγ. Θεία Λειτουργία 7.00 π.μ. – 9.30 π.μ.

Ἑσπερινή Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν 6.00 μ.μ. – 7.30 μ.μ.

Βραδινή Ἀκολ.Χαιρετισμῶν ( γιά νέους & ἐργαζομένους ) 8.30 μ.μ. – 10.00 μ.μ.

Κάθε Σάββατο

Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία 7.30 π.μ. – 9.30 π.μ.

Μέγας Ἑσπερινός 5.30 μ.μ. – 6.15 μ.μ.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΟΣΙΟΥ
Κάθε Κυριακή

Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία 7.30 π.μ. – 10.30 π.μ.

Κάθε Δευτἐρα

Ὄρθρος – Ὧρες – Ἑσπερινός 7.30 π.μ. – 9.15 π.μ.

Μέγα Ἀπόδειπνον 5.00 μ.μ. – 6.30 μ.μ.

Κάθε Τρίτη

Ὄρθρος – Ὧρες – Ἑσπερινός 7.30 π.μ. – 9.15 π.μ.

Μέγα Ἀπόδειπνον 5.00 μ.μ. – 6.30 μ.μ.

Κάθε Τετάρτη

Ὄρθρος – Ὧρες 7.30 π.μ. – 8.30 π.μ.

Ἐσπερινή Προηγ. Θεία Λειτουργία 5 μ.μ. – 7 μ.μ.

Κάθε Πέμπτη

Ὄρθρος – Ὧρες – Ἑσπερινός 7.30 π.μ. – 9.15 π.μ.

Μέγα Ἀπόδειπνον 5.00 μ.μ. – 6.30 μ.μ.

Κάθε Παρασκευή

Προηγ. Θεία Λειτουργία 7.30 π.μ. – 9.30 μ.μ.

Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν 7.00 μ.μ. – 8.15 μ.μ.

Κάθε Σάββατο

Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία 7.30 π.μ. – 9.30 π.μ.

Μέγας Ἑσπερινός 5.30 μ.μ. – 6.15 μ.μ.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Κάθε Κυριακή

Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία 7.30 π.μ. – 10.30 π.μ.

Κάθε Δευτέρα

Μέγα Ἀπόδειπνον 5.30 μ.μ. – 6.15 μ.μ.

Κάθε Τρίτη

Ἐσπερινή Προηγ. Θεία Λειτουργία 7.00 μ.μ. – 8.30 μ.μ.

Κάθε Τετάρτη

Μέγα Ἀπόδειπνον 5.30 μ.μ. – 6.15 μ.μ.

Κάθε Πέμπτη

Μέγα Ἀπόδειπνον 5.30 μ.μ. – 6.15 μ.μ.

Κάθε Παρασκευή

Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν 7.00 μ.μ. – 8.15 μ.μ.

Κάθε Σάββατο

Μέγας Ἑσπερινός 5.30 μ.μ. – 6.15 μ.μ.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΙΟΥ
Κάθε Κυριακή

Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία 7.30 π.μ. – 10.30 π.μ.

Κάθε Τετάρτη

Πρωϊνή Προηγ. Θεία Λειτουργία 7.30 π.μ. – 9.30 π.μ.

Κάθε Παρασκευή

Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν 7.00 μ.μ. – 8.15 μ.μ.

Κάθε Σάββατο

Μέγας Ἑσπερινός 5.30 μ.μ. – 6.15 μ.μ.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
Κάθε Κυριακή

Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία 7.30 π.μ. – 10.30 π.μ.

Κάθε Παρασκευή

Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν 5.00 μ.μ. – 6.15 μ.μ.

Κάθε Σάββατο

Μέγας Ἑσπερινός 5.30 μ.μ. – 6.15 μ.μ.