Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Επιμορφωτικό πρόγραμμα και εργαστήριο για την εκπαίδευση μαθητών-προσφύγων

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ Ή ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τη UNICEF (Refugee and Migrant Response in Greece) και το Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση οργανώνουν α) ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα και β) ένα εργαστήριο για εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται στο πεδίο εκπαίδευσης μαθητών-προσφύγων, με εθελοντική συμμετοχή και εκτός ωραρίου εργασίας. Και τα δύο προγράμματα παρέχουν στους συμμετέχοντες / στις συμμετέχουσες τις αντίστοιχες βεβαιώσεις παρακολούθησης:
Α. Ένα πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 20 ωρών, με διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που περιλαμβάνει:
– Δύο διά ζώσης συναντήσεις συνολικής διάρκειας 7 ωρών, την Τρίτη 26.3.19 και την Τετάρτη 27.3.19 (09:30-13:00), στην Αίθουσα «Πέτρος Σιούλης», στο Διοικητήριο Γρεβενών.
– 10 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
– Μία εξ αποστάσεως ηλεκτρονική συνάντηση (μέσω λογισμικού διαθέσιμου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα) την Τρίτη 9 Απριλίου (10:00-13:00).
Η δυνατότητα συμμετοχής στις δύο διά ζώσης συναντήσεις, στην αποστάσεως εκπαίδευση και στην ηλεκτρονική συνάντηση είναι προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.
Θεματικοί άξονες του προγράμματος:
• Το πεδίο και οι ψυχοκοινωνικές προκλήσεις στην εκπαίδευση μαθητών-προσφύγων
• Διαχείριση της τάξης και διαφοροποιημένη διδασκαλία σε πολύγλωσσα, πολυπολιτισμικά και διαφορετικών ταχυτήτων εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
• Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
• Εκπαιδευτικό υλικό: σχεδιασμός, αξιοποίηση, αξιολόγηση

Β. Ένα εισαγωγικό εργαστήριο για ζητήματα εκπαίδευσης μαθητών με μεταναστευτική ή προσφυγική βιογραφία και διαχείρισης πολυπολιτισμικών-πολύγλωσσων τάξεων, διάρκειας 4 ωρών την Τρίτη 26.3.19 (16:00-20:00), στην Αίθουσα «Πέτρος Σιούλης», στο Διοικητήριο Γρεβενών.
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει μέσω του παρακάτω συνδέσμου:
https://goo.gl/forms/XLg7irDr4Lj92peU2 

Για την επιλογή σας και τον τόπο των διά ζώσης συναντήσεων θα λάβετε πληροφορίες με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.