Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Στον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης τριών νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού 1.213.800 € προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών κατά την 6η συνεδρίαση του που πραγματοποιήθηκε τη Τρίτη 05 Μαρτίου 2019.

Πιο συγκεκριμένα, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δημοπρατηθούν τα εξής έργα:

1. “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΣΜΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ”, προϋπολογισμού 1.065.000 € με ΦΠΑ σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 97/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΔΕ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και από ιδίους πόρους του Δήμου Γρεβενών.

2. “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ” προϋπολογισμού 74.400 € με ΦΠΑ σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 104/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Γρεβενών.

3. “ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ” προϋπολογισμού 74.400€ με ΦΠΑ σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 105/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Γρεβενών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ