Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Επιμελητηρίο Γρεβενών: Συνάντηση στο πλαίσιο του Interreg – IPA CPC Ελλάδα-Αλβανία

Στις 11 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Γρεβενών η εναρκτήρια συνάντηση (Kick off meeting) του έργου Traditional Breakfast of the C/B area: Branding Scheme and Mobile Application for the preservation and promotion of common traditional gastronomy, acronym CBTB που είναι εγκεκριμένο στο πλαίσιο του Interreg – IPA CPC Ελλάδα Αλβανία
Οι εταίροι του έργου είναι:
Επιμελητήριο Γρεβενών (LB)
Επιμελητήριο Κέρκυρας (PB2)
Chamber of Commerce and Industry of Vlora Region (PB3)
National Coastal Agency (PB4)
Eco-Partners for Sustainable Development (PB5)
Το πρόγραμμα Interreg IPACBC«Ελλάδα-Αλβανία 2014 – 2020» στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
Με κοινό ταμείο, ενώνουμε τις δυνάμεις των δύο χωρών και αξιοποιούμε τα πλεονεκτήματα της διασυνοριακής περιοχής για να πετύχουμε οφέλη και για τις δύο χώρες.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα υλοποιηθούν έργα (δράσεις)στις κάτωθι περιοχές:
Ελλάδα (Νομοί): Γρεβενά, Καστοριά, Φλώρινα, Άρτα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα
Αλβανία (Περιφέρειες): Vlorë, Gjirokastër, Korçë και Berat
Τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο φορείς, έναν από κάθε χώρα και αφορούν στους στόχους του Προγράμματος:
• Ενίσχυση των διασυνοριακών υποδομών για μεταφορές, διαχείριση υδάτων και αποβλήτων
• Αύξηση της αποτελεσματικότητας της περιβαλλοντικής προστασίας και της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων
• Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της χρήσης ΑΠΕ
• Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της πρόληψης κρίσεων και της διαχείρισης καταστροφών με επίκεντρο τις δασικές πυρκαγιές
• Διατήρηση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων ως προαπαιτούμενο για την τουριστική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής
• Ενίσχυση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας, της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και της ανταγωνιστικότητας.