Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Ευχαριστήριο του Συλλόγου Συνταξιούχων Δ.Υ.Π.Ε. Γρεβενών

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Προέδρου και διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει:
Κάνει δεκτή τη δωρεά της Αγορογιάννη – Βουτσά Χάιδως του βιβλίου – Λεύκωμα με τίτλο:
«Οι φορεσιές της Σαμαρίνας και άλλων χωριών της Πίνδου»
το οποίο είναι ένα έργο έρευνας και καταγραφής της παραδοσιακής ενδυματολογίας της περιοχής της Σαμαρίνας και άλλων χωριών της Πίνδου.
Συγχαίρει τη συγγραφέα για το σημαντικό αυτό έργο και τη συμβολή της στην ανάδειξη της τοπικής μας παράδοσης.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο και να κοινοποιηθεί στην ίδια.

Δείτε ακόμα