Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Επίσκεψη του προέδρου του Αγροτικού Επιμελητηρίου του Tekirdag στο Επιμελητήριο Γρεβενών

Εγκρίθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πρόγραμμα Civil Society Dialogue, το έργο “Mεταφορά Ορθών Γεωργικών Πρακτικών” με επικεφαλής το Αγροτικό Επιμελητήριο της πόλης Tekirdag της Τουρκίας και εταίρους το Επιμελητήριο Γρεβενών και το Επιμελητήριο …

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Γεωργίας της πόλης Arad της Ρουμανίας.

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο Πρόεδρος του Αγροτικού Επιμελητηρίου του Tekirdag, κος Osman Sari πραγματοποίησε επίσκεψη γνωριμίας στο Επιμελητήριο Γρεβενών, όπου τον υποδέχτηκε ο πρόεδρος κος Νίκος Ράμμος. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1η Μαρτίου στα γραφεία του Επιμελητηρίου.

 

Στόχος του έργου είναι να ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και των χωρών της ΕΕ και να αυξήσει την περιφερειακή βιώσιμη ανάπτυξη στο Tekirdag υιοθετώντας ορθές γεωργικές πρακτικές που έχουν ήδη εγκριθεί από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικός στόχος των δράσεων του έργου αυτού είναι η ενίσχυση της βιώσιμης συνεργασίας μεταξύ των Επιμελητηρίων του Tekirdag της Τουρκίας, του Arad της Ρουμανίας, και των Γρεβενών. Το πρόγραμμα Civil Society Dialogue ενισχύει την αμοιβαία γνώση και κατανόηση στα βασικά θέματα ένταξης των Τουρκικών Επιμελητηρίων στα Επιμελητήρια της ΕΕ,  τη μεταφορά βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών στις δύο πλευρές και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις στο εμπόριο και τις επενδύσεις κατά τη διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

                                                                                                         

                                                                                                                        Ο πρόεδρος

                                                                                                                      Νικόλαος Ράμμος