Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Γρεβενών συμμετέχει στην 24ώρη απεργία

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Γρεβενών συμμετέχει στην 24ώρη απεργία που κήρυξε η ΓΣΕΕ την Τετάρτη 28/11/2018 καλώντας του εργαζόμενους να πά ρουν μέρος στην απεργία και να διεκδικήσουμε :

 • Να σταµατήσει εδώ και τώρα η αντεργατική και φοροµπηχτική πολιτική, η οποία συνεχίζεται και αποτυπώνεται και στον νέο προϋπολογισµό, έναν προϋπολογισµό κοινωνικής ισοπέδωσης και ανακύκλωσης της ύφεσης.
 • Άµεση κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών και αντιασφαλιστικών µνηµονιακών διατάξεων που οδήγησαν στο στραγγαλισµό των εργατικών δικαιωµάτων και εγγυήσεων, στην εµπέδωση της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, στην κατάργηση του κοινωνικού κράτους και στη διαρκή οµηρία των συντάξεων και των κοινωνικών παροχών στις µνηµονιακές δεσµεύσεις. Κανένα άλλο µέτρο που θα επιβαρύνει τα συνήθη υποζύγια τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους.
 • Άµεση επαναφορά του κατώτατου µισθού στα 751 ευρώ και µετέπειτα καθορισµός του ύψους του µέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας. Αποκατάσταση της διαδικασίας, του περιεχοµένου και της καθολικότητας ισχύος του συνόλου των όρων (µισθολογικών και λοιπών) της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας και άµεση επαναφορά σε σταθερές βάσεις των πυλώνων του συλλογικού εργατικού δικαίου για την επεκτασιµότητα των συλλογικών συµβάσεων και τη µετενέργεια του συνόλου των όρων τους – Κατάργηση 6ης Π.Υ.Σ.
 • Κατάργηση των µνηµονιακών µέτρων που µετατρέπουν τις συντάξεις σε προνοιακά επιδόµατα φτώχειας και εργαλείο πρόσθετης φορολόγησης. Κοινωνική ασφάλιση µε την ΕΓΓΥΗΣΗ του Κράτους στη χρηµατοδότηση, στη µακροχρόνια βιωσιµότητα και στην κοινωνική αποτελεσµατικότητα των Φορέων Κύριας ΚΑΙ Επικουρικής Κοινωνικής Ασφάλισης. Επαναφορά των συντάξεων (κύριων και επικουρικών) και των παροχών κοινωνικής ασφάλειας σε επίπεδα αξιοπρεπούς δια βίωσης.
 • Σεβασµό στους δηµοκρατικούς θεσµούς και διαδικασίες. Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χωρίς κρατικό και εργοδοτικό παρεµβατισµό στην άσκηση των συλλογικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων. Κατάργηση όλης της µνηµονιακής νοµοθεσίας που διέλυσε το συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο. ∆ι ασφάλιση του απεργιακού δικαιώµατος από προληπτικές και κατασταλτικές πράξεις παρεµπόδισης και ποινικοποίησής του και δίωξης των εκπροσώπων των εργαζοµένων. Καµία πράξη άρσης της απόλυτης απαγόρευσης του lock out (ανταπεργία) των εργοδοτών.
 • ΟΧΙ στις µνηµονιακές δεσµεύσεις που φέρνουν απελευθέρωση των οµαδικών απολύσεων, περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, νέα φοροεπιδροµή στα εισοδήµατα µισθωτών και συνταξιούχων.
 •  Σταθερή και πλήρη εργασία για όλους µε ίσα δικαιώµατα. Καµία εξαίρεση από την εργατική προστασία λόγω ηλικίας. Ουσιαστικά και αποτελεσµατικά µέτρα αντιµετώπισης της ανεργίας και ανακούφισης των ανέργων. ∆ιεκδικούµε, πολιτικές που θα δηµιουργούν ανάπτυξη και δεν θα εντείνουν την ύφεση, εργασία µε αξιοπρεπείς µισθούς και φυσικά αξιοπρεπείς συντάξεις για τους απόµαχους της εργασίας.
 • ΟΧΙ στα «υποκατώτατα» δικαιώµατα.
 • Προστασία της ΥΓΕΙΑΣ και της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ των εργαζοµένων, επέκταση των ΒΑΕ, συστηµατικοί έλεγχοι.
 • Στελέχωση και ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών του ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αναβάθµιση της επιχειρησιακής τους ικανότητας. Αποτελεσµατική αντιµετώπιση της αδήλωτης, της ψευδώς δηλωµένης και ανασφάλιστης εργασίας και της εργοδοτικής αυθαιρεσίας.
 • Θωράκιση του δηµόσιου χαρακτήρα των επιχειρήσεων παροχής αγαθών και υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και στρατηγικής σηµασίας. Όχι στο ξεπούληµα που απαιτούν οι διεθνείς δανειστές.
 • Αποτροπή των πολιτικών της ύφεσης, της αποβιοµηχάνισης, των ιδιωτικοποιήσεων – εκποιήσεων του εθνικού πλούτου σε πανίσχυρους εγχώριους και διεθνείς οµίλους.
 • Πάταξη της ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ και των ΚΑΡΤΕΛ. Μείωση των τιµών κι όχι µείωση των µισθών και των συντάξεων. Μόνιµη και αποτελεσµατική προστασία της πρώτης κατοικίας.
 •  Ενίσχυση της προστασίας από τις απολύσεις (ατοµικές και οµαδικές). Επείγοντα µέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας πλήρους και σταθερής εργασίας. Αυστηρή προστασία των όρων εργασίας και της απασχόλησης ευάλωτων σε διακρίσεις και βία οµάδων, όπως νέοι, γυναίκες, εργαζόµενοι πλησίον της σύνταξης, εργαζόµενοι µετά από εργατικό ατύχηµα, ανάπηροι, µετανάστες, ΛΟΑΤΚΙ.
 • ∆ίκαιο φορολογικό σύστηµα – Να µπει οριστικό τέλος στις πολιτικές φοροµπηχτικής επιδροµής σε βάρος του εργατικού εισοδήµατος, συγκαλυµµένης προστασίας των φοροκλεπτών και των µεγαλοφειλετών, στις πολιτικές δραµατικής υποβάθµισης της Υγείας, της Παιδείας, της Πρόνοιας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών. Ελάφρυνση των µισθωτών και των συνταξιούχων από τα άδικα και υπέρµετρα βάση της φορολογικής επιδροµής.
 • ∆ίκαιη µεταναστευτική πολιτική, αποτελεσµατική και συνεκτική αντιµετώπιση των ζητηµάτων µετανάστευσης, ασύλου και ιθαγένειας µε σεβασµό στα δικαιώµατα του ανθρώπου.
 • Επανασύσταση των φορέων εργατικής εστίας και κατοικίας που σήµερα είναι αναγκαία κάθε άλλο παρά ποτέ και έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους αδύναµους συνανθρώπους µας.
 • Έµπρακτη αποκατάσταση της κοινωνικής διάστασης και του κοινωνικού προσώπου που οφείλει να έχει ένα κυρίαρχο Κράτος ∆ικαίου και Πρόνοιας.
 • ΤΕΛΟΣ στη φτωχοποίηση, στον αυταρχισµό, στις πολιτικές βίαιης και αντιδηµοκρατικής προσβολής των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωµάτων.

                                       Για την Διοίκηση    

                                     Ο Πρόεδρος  

                                                   

                                   Κυριαζίδης Λάζαρος