Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 4 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Το Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών.
Ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) κατά την περίοδο 2018–2019, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικού αριθμού Τεσσάρων (4) ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΡΙΘΜΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΠΕ Π.Φ.Α – 4 – Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2019 – Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής
ΣΥΝΟΛΟ 4
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την ανακοίνωση καθώς και να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσα σε προθεσμία δέκα 10 ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Γρεβενών , στα γραφεία Ν.Π.Δ.Δ (Δ/νση: Μ.Αλεξανδρου 79, τηλ.2462022627 ) καθημερινά κατά τις ώρες 09.00 π.μ έως 13.00 μ.μ. από Πέμπτη 23-11-2018 και για δέκα ημερολογιακές (10) ημέρες έως Δευτέρα 03-12-2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Γ.ΦΑΡΜΑΚΗΣ