Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Γρεβενών: Το ΠΔΜ σε κρίσιμο στάδιο

Ενάμιση χρόνο τώρα το ΥΠΠΕΘ υλοποιεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το σχέδιο του ενιαίου χώρου εκπαίδευσης και έρευνας. Το σχέδιο περιλαμβάνει την οικιοθελή συγχώνευση ΑΕΙ και ΤΕΙ με την ταυτόχρονη λειτουργία διετών προγραμμάτων στα ΑΕΙ για την ενίσχυση της τεχνικής μετα-λυκειακής εκπαίδευσης. Οι κοινές επιτροπές που δημιουργήθηκαν μεταξύ ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΥΠΠΕΘ έφεραν αποτέλεσμα στην Δυτική Αττική , με την δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στην Ήπειρο με την νομοθέτηση της καινούργιας αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Ηπείρου, του Πανεπιστημίου Ιονίων Νήσων και την ανάρτηση του νομοσχεδίου για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Στις προτεραιότητες του ΥΠΠΕΘ είναι όλα τα περιφερειακά ΑΕΙ και ΤΕΙ, ενώ στο συγκεκριμένο εγχείρημα μπαίνουν και τα μεγάλα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θες/νίκης.
Σε μια εποχή που στην Ευρώπη παρατηρείται σύμπραξη Πανεπιστημίων διαφορετικών κρατών προκειμένου να ενδυναμώσουν και να είναι ανταγωνιστικά, το ΥΠΠΕΘ δίνει κίνητρα στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, αφενός για την ενοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την ενίσχυσης της τεχνολογικής, αφετέρου για την δυνατότητά τους να αναπτυχθούν περεταίρω.
Στο πλαίσιο αυτό έχει δημιουργηθεί η αντίστοιχη επιτροπή και στη Δυτική Μακεδονία, ενώ είχαμε πριν από λίγο καιρό και την κατάθεση του πορίσματος της επιτροπής για το ενιαίο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προς το ΥΠΠΕΘ, με μία μόνο δημόσια διαφοροποίηση.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι ίδια που εφαρμόστηκε και στις προηγούμενες 4 περιπτώσεις που αναφέρθηκαν, έγιναν ήδη δημόσιες συναντήσεις εκπροσώπων του ΥΠΠΕΘ με το ΑΕΙ και το ΤΕΙ, θα ακολουθήσουν συναντήσεις με όλους του φορείς της Περιφέρειας και μετά την περεταίρω εξέταση του πορίσματος της επιτροπής, θα συγκροτηθεί το προσχέδιο νόμου.
Το ΥΠΠΕΘ στην περίπτωση δημιουργίας του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας δεσμεύεται για την:
• σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης των υποδομών
• περισσότερα τμήματα στο νέο Πανεπιστήμιο σε σχέση με τα υπάρχοντα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
• νέες θέσεις μελών ΔΕΠ( πέραν των 27 που έχουν ήδη δοθεί ύστερα από 8 χρόνια)
• τμήματα με ανταγωνιστικά γνωστικά αντικείμενα
• σταδιακή αύξηση των φοιτητών
• διατήρηση των πλεονεκτημάτων της υπάρχουσας « ακαδημαϊκής χωροθέτησης»
• καμία αναγκαστική μετακίνηση διοικητικών υπαλλήλων
• σεβασμό στις διαδικασίες ένταξης των μελών ΔΕΠ των ΤΕΙ με διαφάνεια στα κριτήρια, στην κατηγορία των μελών ΔΕΠ του νέου Πανεπιστημίου.
• Διαφάνεια στη διοίκηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΑΕΙ και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας θα βρίσκεται ανάμεσα στο ΑΠΘ, στο αναβαθμισμένο πανεπιστήμιο Ηπείρου και στο αναβαθμισμένο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, γίνεται απόλυτα σαφές πως για να μπορέσει να παραμείνει βιώσιμο και συγκρίσιμο θα πρέπει να προχωρήσει σ’ αυτό το σχέδιο ενοποίησης και δημιουργίας ενός σύγχρονου Πανεπιστημιακού πόλου.
Ο κίνδυνος όμως να μην προχωρήσει το σχέδιο είναι υπαρκτός και μπορεί να προκληθεί από τρεις παράγοντες
1. Τον εσωτερικό ανταγωνισμό μεταξύ ΑΕΙ και ΤΕΙ
2. Την πολιτική υπονόμευση
3. Τον τοπικιστικό ανταγωνισμό
Ο κρισιμότερος ίσως παράγοντας για την μη επίτευξη αλλά και την μετέπειτα ανάπτυξη και λειτουργία του ΠΔΜ, είναι ο ανταγωνισμός σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους πως μέσα από την συνύπαρξη και την λειτουργία με δημοκρατικές διαδικασίες μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος. Σε σχέση με τον δεύτερο παράγοντα, απαιτείται με μια σοβαρή ανάλυση των δεδομένων όλα τα πολιτικά κόμματα να συνδράμουν και πολύ περισσότερο να μην υπονομεύουν την όλη διαδικασία. Μία λογική στην οποία κάποιοι βλέπουν πολιτικό όφελος από την μη δημιουργία του ΠΔΜ, είναι κοντόφθαλμη και συνάμα επικίνδυνη για το μέλλον του τόπου. Είναι απαραίτητο τα κατανοηθεί πως δεν πρέπει να χαθεί αυτή η ευκαιρία.
Όσον αφορά τον τρίτο, παρότι το Υπουργείο επιμένει ότι για να υπάρξει μέλλον, η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα πρέπει να γίνει με ακαδημαϊκά κριτήρια και όχι τοπικιστικά και πάντα στα πλαίσια του εφικτού, μη παραβλέποντας βέβαια τις όποιες ιδιαιτερότητες, ορισμένοι θεωρούν ότι το πεδίο αυτό ενδείκνυται για την επιβεβαίωση προσωπικών φιλοδοξιών και δύναμης.

Με την πεποίθηση πως και η απόφαση της Συγκλήτου του ΠΔΜ την Τρίτη θα είναι θετική, καλούμε όλους του φορείς και τους πολίτες των Γρεβενών στην στήριξη του όλου εγχειρήματος.

ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Γρεβενών