Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Λειτουργία πρατηρίων καυσίμων Π.Ε. Γρεβενών κατά τη χειμερινή περίοδο

  Εκδόθηκε η αρ. 1023-1/19.09.2018 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών «Λειτουργία πρατηρίων καυσίμων Π.Ε. Γρεβενών κατά τη χειμερινή περίοδο από 01/10/2018 μέχρι 30/04/2019» σύμφωνα με την οποία καθορίζεται το πρόγραμμα  των πρατηρίων καυσίμων που λειτουργούν υποχρεωτικά κατά τις εργάσιμες ημέρες και Κυριακές και αργίες εντός του χρονικού διαστήματος της νυχτερινής λειτουργίας και κατά τις Κυριακές και αργίες εντός του χρονικού διαστήματος της ημερήσιας λειτουργίας.     Η απόφαση εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ /Α΄/ 70/30-032012) άρθρο 37 «Απελευθέρωση ωραρίου πρατηρίων καυσίμων».    Η Απόφαση με τους συνημμένους δύο πίνακες των πρατηρίων που θα λειτουργούν υποχρεωτικά αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με  ΑΔΑ: ΩΣΨΗ7ΛΨ-Κ62 και στην ιστοσελίδα της  Π.Ε. Γρεβενών: grevena.pdm.gov.gr                                                                                                                                                                     
 
Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ