Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Το Αίτημα των (42) Προέδρων για την καυσοξύλευση στις Κοινότητες του Δήμου Γρεβενών (VIDEO)

Η Επιτροπή σαράντα δύο (42) Προέδρων που συγκροτήθηκε για την καυσοξύλευση στις Κοινότητες του Δήμου Γρεβενών, κατέθεσε αίτημα στο Δήμο με το οποίο ζητά κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητηθούν όλα τα θέματα που προέκυψαν μετά τη ρυθμιστική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Δειτε την εισήγηση

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 37 του Προεδρικού Διατάγματος της 19.11.1928 με τίτλο «Συλλογή και υλοτομία καυσοξύλων», το αρθ.66 του Ν.Δ.86/69 «Δασικές αστυνομικές διατάξεις», το αρθ.177 του Ν.Δ. 86/69 «Ατελείς και άνευ αδείας υλοτομίες», τα αρθ.268 και 271 του Ν.Δ. 86/69 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Κάθε χρόνο η Δ/νση Δασών Ν. Γρεβενών εξέδιδε Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Καυσοξύλευσης με την οποία επέτρεπε στους κατοίκους των παραδασόβιων οικισμών να ασκήσουν το δικαίωμα της ατελούς υλοτομίας, που τους δίνεται από τις παραπάνω διατάξεις. Οι κάτοικοι υλοτομούσαν μόνοι τους με τον όποιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό διέθεταν, τα καυσόξυλα που κάλυπταν τις ατομικές τους ανάγκες για όλο το έτος. Η μόνη υποχρέωση που είχαμε ως πρόεδροι ήταν να καταθέσουμε στη Δ/νση Δασών κατάσταση με τους μονίμους κατοίκους των οικισμών μας.

Φέτος, παρά τις οχλήσεις μας,(προφορικές και έγγραφες) η Δ/νση Δασών δεν προβαίνει στην έκδοση Δασικής Ρυθμιστικής Διάταξης, αλλά πιέζει εμάς τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων να αναθέσουμε σε εξειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών υλοτόμων,(έναντι αμοιβής φυσικά) τα καυσόξυλα των ατομικών αναγκών των κατοίκων. Σε ορισμένα χωριά μάλιστα το έχει ήδη πράξει με ρυθμιστικές που συγκεκριμένα αναφέρουν:

«… οι ανωτέρω υλοτομίες, με μέριμνα της Τοπικής Κοινότητας, θα ανατεθούν σε εξειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών υλοτόμων. Η εγκατάσταση της ομάδας υλοτόμων θα γίνει με πρωτόκολλο εγκατάστασης δια του προέδρου της Τ.Κ. και του ομαδάρχη των υλοτόμων οι οποίοι θα είναι υπόλογοι έναντι της υπηρεσίας μας για την τήρηση των όρων της παρούσης του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης και της Δασικής Νομοθεσίας.

Μετά την υλοτομία τα καυσόξυλα θα συγκεντρωθούν σε στοιβάδες στο δασόδρομο και αφού καταμετρηθούν από αρμόδιο δασικό υπάλληλο θα μεταφερθούν στις οικίες των δικαιούχων με την ευθύνη του προέδρου.»

Και ρωτάμε:

α) Βάση ποιάς διάταξης νόμου εκχωρούνται αρμοδιότητες της Δασικής Υπηρεσίας στους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων;

β) Βάση ποιας διάταξης νόμου προκύπτει ότι νομιμοποιείται ο Πρόεδρος να προβεί σε πράξη ¨απευθείας ανάθεσης σε επαγγελματίες ιδιώτες¨ της κάλυψης των ατομικών αναγκών των κατοίκων του Οικισμού σε καυσόξυλα;

γ) Βάση ποιας διάταξης νόμου προκύπτει ότι νομιμοποιείται ο Πρόεδρος να προβεί στον αποκλεισμό της υλοτόμησης και συλλογής καυσόξυλων εκείνων των κατοίκων, οι οποίοι επιθυμούν τα καυσόξυλα που δίδονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ατελώς και άνευ αδείας υλοτομίας (άρθρο 177 του Ν.Δ. 86/69), για την εξυπηρέτηση των ατομικών αναγκών διαβίωσής τους, να τα συλλέξουν μόνοι τους και όχι να τα αγοράσουν από τους επαγγελματίες ιδιώτες υλοτόμους;

δ) Βάση ποιας διάταξης νόμου προκύπτει ότι τα καυσόξυλα για την κάλυψη των ατομικών αναγκών κατοίκων παραδασόβιων οικισμών όπως αναφέρεται στο άρθρο 177 του Ν.Δ. 86/69, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο «αγοραπωλησίας» όταν ρητά επισημαίνεται και από την δασική νομοθεσία ότι αυτά ΔΕΝ μπορούν να είναι προϊόν για «εμπορία»;    

Ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να εκδόσει ψήφισμα και να το επιδόσει στη Δ/νση Δασών Γρεβενών και στην Αποκ/νη Δ/ση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας στο οποίο θα αναφέρεται ρητά ότι σύμφωνα με τα αρ. 82& 84 του Ν. 3852/2010, ουδεμία αρμοδιότητα έχουμε ως πρόεδροι Τ.Κ. επί της διαχείρισης των δημοσίων δασών.

Ζητάμε επίσης την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης προς τους δημότες μας που αγωνιούν καθημερινά για το πότε θα τους επιτραπεί να κόψουν καυσόξυλα. Που αισθάνονται την κατάφορη αδικία γιατί εκείνοι θα πρέπει να πληρώσουν τα καυσόξυλα όταν σε ολη την υπόλοιπη Ελλάδα παρέχονται δωρεάν.(επισυνάπτονται αποφάσεις άλλων Δ/νσεων Δασών)

Που έχουν μπροστά τους οκτώ μήνες χειμώνα και χρειάζονται πάνω από δέκα τόνους ξύλα ανά οικογένεια για να ζεσταθούν.

Τέλος, ζητάμε από το Δήμαρχο να μεταβεί στην Αθήνα και να επιδόσει στον αρμόδιο υπουργό το ψήφισμα, προκειμένου να δοθεί πολιτική λύση για το ζήτημα.

Ευχαριστούμε .