Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ- ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ 1ο ΕΠΑΛ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ)

Α) Από την 3η Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 έως την 9η Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 24:00 η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής – δηλώσεις προτίμησης για ΕΠΑ.Λ. από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών και τους ίδιους τους μαθητές, εάν είναι ενήλικοι.
Β) Από τη 12η Σεπτεμβρίου 2018 ώρα 12:00 και έως την 21η Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 24:00 η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν εκπρόθεσμες ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής – δηλώσεις προτίμησης για ΕΠΑ.Λ. από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών και τους ίδιους τους μαθητές, εάν είναι ενήλικοι. Οι παραπάνω ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής – δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται για λειτουργούντα τμήματα.
α. Οι μετεγγραφές μαθητών/τριών Α΄ τάξης ΓΕ.Λ. δημοσίων και ιδιωτικών στην Α΄ τάξη του 1ου ΕΠΑ.Λ. Γρεβενών πραγματοποιούνται από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι τη λήξη του Α΄ τετραμήνου.
β Οι μετεγγραφές μαθητών/τριών Β΄ τάξης ΓΕ.Λ. δημοσίων και ιδιωτικών στην Β΄ τάξη του 1ου ΕΠΑ.Λ. Γρεβενών πραγματοποιούνται από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.