Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

“Έγκριση εκτέλεσης νέων έργων από το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών”

Στην έγκριση και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης δύο ακόμη νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού 455.000€ προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής 27 Ιουλίου 2018.

Πρόκειται:

Α) Για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2018)», έργο προϋπολογισμού 215.000€ το οποίο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Γρεβενών και αφορά παρεμβάσεις ασφαλτοστρώσεων και συντηρήσεων διάφορων δημοτικών οδών στην πόλη και σε οικισμούς με κυριότερη παρέμβαση αυτή της ανακατασκευής του οδοστρώματος της οδού Παπασερβερή σε όλο το μήκος της σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. 17/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και,

Β) Για τη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Τ.Κ. ΦΕΛΛΙΟΥ», έργο προϋπολογισμού 240.000€ το οποίο εντάχθηκε μετά από πρόταση του Δήμου Γρεβενών στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και χρηματοδοτείται πλήρως από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Το έργο αφορά την ασφαλτόστρωση και την κατασκευή τεχνικών σε αγροτικό δρόμο που οδηγεί στις κτηνοτροφικές μονάδες που υφίστανται Δυτικά – Νοτιοδυτικά του Οικισμού Φελλίου Γρεβενών σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. 54/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ