Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Ενημέρωση με αφορμή δημοσίευμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων

Σε απάντηση δημοσιεύματος στον ηλεκτρονικό τύπο από στέλεχος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων του Δήμου Γρεβενών και προς άρση της προσπάθειας δημιουργίας εντυπώσεων κάνουμε γνωστό τα εξής:
Στις 20-10-2016 υπεγράφη προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, των Δήμων Γρεβενών, Δεσκάτης και του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας/ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας με αντικείμενο έργου την “Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Γρεβενών”.
Η σύμβαση ποσού 183.000 με ΦΠΑ είχε διάρκεια ολοκλήρωσης 12 μήνες και λόγω μη ολοκλήρωσης του αντικειμένου της δόθηκε παράταση μέχρι 20-10-2018.
Σύμφωνα με τα από 19-4-2018 και 11-5-2018 πρακτικά της τριμελούς Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης της παραπάνω σύμβασης η οποία αποτελείται από έμπειρους μηχανικούς της Π.Ε. Γρεβενών και των Δήμων Γρεβενών και Δεσκάτης, τέθηκαν παρατηρήσεις και επισημάνθηκαν οι ελλείψεις επί των παραδοτέων μελετών προκειμένου αυτές να μπορούν να εγκριθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και να χρησιμοποιηθούν για υποβολή πρότασης σε οποιοδήποτε χρηματοδοτικό εργαλείο.
Ο Δήμος Γρεβενών βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με το ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας για την ορθή ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης και μόλις αυτό ολοκληρωθεί σύννομα και μας παραδοθεί πλήρες, θα αξιοποιηθεί με κάθε δυνατό τρόπο προς όφελος των δημοτών.
Οποιεσδήποτε άλλες αιτιάσεις εξυπηρετούν άλλους σκοπούς οι οποίοι δεν είναι του παρόντος να αναλυθούν.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ