Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Δηλώσεις Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών για Προγραμματικές Συμβάσεις (VIDEO)

Α) Προγραμματική Σύμβαση: «Διερεύνηση βιωσιμότητας τηλεθέρμανσης από βιομάζα ή συναφείς πηγές ενέργειας, στον οικισμό της Δεσκάτης και ανάπτυξη μοντέλου πρότυπης πιλοτικής μονάδας σε δημόσια κτίρια, με σκοπό τη διεκδίκηση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία»

Σκοπός της δράσης είναι διερεύνηση ενός έργου τηλεθέρμανσης από βιομάζα ή συναφείς πηγές ενέργειας, στον οικισμό της Δεσκάτης και ανάπτυξη μοντέλου πρότυπης πιλοτικής μονάδας σε δημόσια κτίρια, με σκοπό τη διεκδίκηση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, αφού μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων οι Δήμοι έχουν την μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, τον καθορισμό κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης λειτουργίας τους, την κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων κ.α..

Υπό το πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη έρευνα εντάσσεται στη διαδικασία συμβολής για την επίτευξη των παραπάνω στόχων αφού στοχεύει:

 • Στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία
 • Στην αποδέσμευση από την αγορά πετρελαίου
 • Στην εξασφάλιση περίπου 70% του ενεργειακού κόστους
 • Στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης άνω του 20% (Στόχος Ε.Ε. για το 2020)
 • Στην καλύτερη γνώση της υφιστάμενης ενεργειακής αποτύπωσης των δημοσίων κτιρίων που θα οδηγήσει α) σε οικονομικότερο και αποτελεσματικότερο προγραμματισμό των έργων επισκευής και συντήρησης και β) σε ορθολογικότερη επιλογή της καταλληλότητας των εν λόγω κτιρίων σε περίπτωση που αξιοποιηθούν μελλοντικά για κοινωφελείς σκοπούς.

Συμβαλλόμενοι:

 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/ Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών
 • Δήμος Δεσκάτης
 • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας
 • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/ Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ/ ΙΔΕΠ)

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 186.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Β) Προγραμματική Σύμβαση: «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ»

Σκοπός του προγράμματος είναι η αποκάλυψη και μελέτη των λειψάνων των αρχαίων οικοδομημάτων στην αρχαία ακρόπολη στο Καστρί Γρεβενών (4ος αι. π.Χ. – ελληνιστικοί χρόνοι) προκειμένου να διαφυλαχθούν και να αναδειχθούν τα αρχαιολογικά κατάλοιπα του πολιτισμού των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων στην περιοχή αυτή της Ανατολικής Πίνδου. Διευκρινίζεται σχετικά ότι στόχος δεν είναι η απλή αποκάλυψη των αρχαίων οικοδομικών λειψάνων της αρχαίας ακρόπολης στο Καστρί, αλλά η σε βάθος διερεύνηση του πολιτισμού και της πολιτικής σημασίας της ακρόπολης στο Καστρί στο πλαίσιο του βασιλείου της αρχαίας Μακεδονίας.

Αντικείμενο της έρευνας θα είναι η ανασκαφική έρευνα και μελέτη του τείχους και των γειτονικών περιοχών του τείχους της αρχαίας ακρόπολης.

Αναλυτικότερα η έρευνα θα περιλαμβάνει:

 1. Ανασκαφή των οικοδομικών λειψάνων του τείχους στο νότιο τμήμα του, των πυλών και των γειτονικών περιοχών
 2. Αποτύπωση και φωτογράφιση των αποκαλυπτομένων λειψάνων
 3. Καταγραφή, φωτογράφιση και περαιτέρω μελέτη των κινητών ευρημάτων
 4. Την πλήρη διευκρίνιση και αποτύπωση του τείχους της αρχαίας ακρόπολης με τις σχετικές πύλες και τα άλλα ανοίγματα-δρόμους καθώς και τις άλλες ιδιομορφίες της.
 5. Την έρευνα πάνω στη σχέση της δωρικής στοάς με το τείχος
 6. Την έρευνα πάνω στη σχέση του ναού με το τείχος στη νότια και δυτική πλευρά του.
 7. Θα επιδιωχθεί να γίνει σαφής η μορφή του τείχους στο υψηλότερο σημείο του υψώματος Καστρί.
 8. Να επιβεβαιωθούν οι σχετικές χρονολογήσεις.

Συμβαλλόμενοι:

 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/ Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών
 • Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00

Γ) Προγραμματική σύμβαση: «ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΟ ΄΄ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗ΄΄ ΣΤΗΝ ΚΡΑΝΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

Σκοπός της σύμβασης είναι η διάσωση μνημείων πολιτιστικής κληρονομίας τα οποία ενέχουν ιστορικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον.

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση του έργου «ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΟ ΄΄ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗ΄΄ ΣΤΗΝ ΚΡΑΝΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», που περιλαμβάνει τις αναγκαίες εργασίες προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος κατάρρευσης του πετρογέφυρου “Ματσαγκάνη” στην Κρανιά Δήμου Γρεβενών Π.Ε. Γρεβενών.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018 της Π.Ε. Γρεβενών σε βάρος των Πιστώσεων ΚΑΠ με τίτλο έργου ««ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΟ ΄΄ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗ΄΄ ΣΤΗΝ ΚΡΑΝΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» με Προϋπολογισμό 48.000,00ευρώ.

Συμβαλλόμενοι:

 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/ Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών
 • Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 48.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δ) Ετοιμάζεται Προγραμματική Σύμβαση: Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΤΟ ΒΔ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ -Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ

Στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι η συνέχιση της επιτόπιας αρχαιολογικής έρευνας που διεξάγεται επί σειρά ετών από την ερευνητική ομάδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, σε συνεργασία με ερευνητές του Πανεπιστημίου της Βενετίας (Ιταλία), στην περιοχή του ορεινού οικισμού της Σαμαρίνας και των αλπικών χώρων του Σμόλικα γύρω από αυτήν.

Οι άμεσοι στόχοι και τα μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος αναλυτικότερα θα περιλαμβάνουν:

1. Την καταγραφή και η επιλεκτική σχεδίαση αριθμού λίθινων εργαλείων από δεκάδες παλαιολιθικές θέσεις που φυλάσσονται στην Αρχαιολογική Συλλογή Γρεβενών. Πρόκειται για υλικό που έχει συλλέχτηκε τις προηγούμενες χρονιές (2003-2017) και βρίσκεται στη φάση της σταδιακής τεκμηρίωσης.

2. Τη συνέχιση της επιτόπιας παλαιολιθικής έρευνας σε χώρους γύρω από τον οικισμό της Σαμαρίνας και οι επαναληπτικές επισκέψεις σε παλαιότερους αλπικούς χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος όπου η συνεχής διάβρωση του εδάφους φέρνει στην επιφάνεια νέο λίθινο υλικό (εργαλεία) και νέες θέσεις ενώ οι επιπρόσθετες γεωαρχαιολογικές παρατηρήσεις συνεισφέρουν πολλά νέα στοιχεία.

3. Την προετοιμασία από την επιστημονική ομάδα για δημοσίευση επιστημονικών άρθρων αλλά και η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια.

4. Τη συστηματική χρήση drone για την καταγραφή παλαιολιθικών θέσεων και την τοπογραφική αποτύπωση των ευρημάτων τους.

5. Την προετοιμασία και υλοποίηση ενός αρχαιολογικού φιλμ το οποίο θα αναδεικνύει τους χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην περιοχή της Σαμαρίνας και του ορεινού Σμόλικα, και συνεισφέρει στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας αλλά και στην τουριστική προβολή της περιοχής.

6. Η συγκεκριμένη έρευνα θεωρείται εξαιρετικά σημαντική για την αρχαιολογία της Πίνδου αλλά και μια μοναδική περίπτωση ‘αλπικής αρχαιολογίας’ στον ελλαδικό χώρο.

Συμβαλλόμενοι:

 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/ Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών
 • Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00