Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Για την εγγραφή των παιδιών, για το έτος 2018-2019 στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού στην οποία να δηλώνεται μεταξύ άλλων και ο Δήμος στον οποίο είναι δηλωμένο το παιδί.

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.

γ) Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική, πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και φωτοαντίγραφο της σελίδας εμβολιασμού του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού ώστε να φαίνονται τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του.

δ) Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι η μητέρα εργάζεται ή ο έχων την επιμέλεια τέκνου (μονογονεϊκή) .

ε) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.

στ) Υπεύθυνη δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων.

ζ) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον σταθμό εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 16 Μαΐου μέχρι και 8 Ιουνίου.

Για την επανεγγραφή απαιτούνται αίτηση και πρόσφατη βεβαίωση γιατρού.

Για τους Παιδικούς Σταθμούς Α΄,Β΄ και Βρεφονηπιακό (Βυζαντίου) οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στον Α΄ Παιδικό Σταθμό, Μ. Αλεξάνδρου 79 Γρεβενά.

Για τους Παιδικούς Μεγ.Σειρηνίου, Αμυγδαλιών και Κνίδης οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στον Α΄ Παιδικό Σταθμό Μ. Αλεξάνδρου 79 Γρεβενά.

Για τον Παιδικό της Κιβωτού οι αιτήσεις θα υποβάλλονται κατά τόπους

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. Α΄Παιδικός Σταθμός                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
  2. Β΄ Παιδικός Σταθμός
  3. Παιδικός Σταθμός Κιβωτού                               ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ
  4. Παιδικός Σταθμός Μεγ. Σειρηνίου
  5. Παιδικός Σταθμός Αμυγδαλιών
  6. Παιδικός Σταθμός Κνίδης