Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

OI EΣΩKOMMATIKEΣ EKΛOΓEΣ ΓIA THN ANAΔEIΞH TΩN NEΩN AIPETΩN THΣ NO.Δ.E.

OI EΣΩKOMMATIKEΣ EKΛOΓEΣ ΓIA THN ANAΔEIΞH TΩN NEΩN AIPETΩN ΔIOIKHΣEΩN TΩN KOMMATIKΩN OPΓANΩN THΣ ΠANEΛΛAΔIKHΣ OPΓANΩΣHΣ ΠOY YΠAΓONTAI ΣTHN ΓPAMMATEIA OPΓANΩTIKOY KAI THN EKΛOΓH TΩN ΣYNEΔPΩN, ΘA ΔIEΞAXΘOYN ΣTIΣ 13 MAIOY 2018, AΠO THN 10:00 EΩΣ THN 19:00 ΩPA. EIΔIKOTEPA, ΘA ΔIEΞAXΘEI ΔIAΔIKAΣIA EKΛOΓHΣ:

ΠPOEΔPOY THΣ NOMAPXIAKHΣ OPΓANΩΣHΣ (N.O.).
MEΛΩN THΣ NOMAPXIAKHΣ ΔIOIKOYΣAΣ EΠITPOΠHΣ (NO.Δ.E.)
ΠPOEΔPΩN TΩN ΔHMOTIKΩN TOΠIKΩN OPΓANΩΣEΩN (ΔHM.T.O.).
MEΛΩN TΩN ΔHMOTIKΩN TOΠIKΩN EΠITPOΠΩN (ΔHM.T.E.).
ΣYNEΔPΩN ΓIA NA ΣYMMETAΣXOYN ΣTA ΔYO EΠOMENA TAKTIKA ΣYNEΔPIA.

OI ΔHΛΩΣEIΣ YΠOΨHΦIOTHTAΣ ΓIA THN EKΛOΓH ΣTA ΠAPAΠANΩ AΞIΩMATA THΣ NOMAPXIAKHΣ OPΓANΩΣHΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ,ΘA YΠOBAΛΛONTAI ΣTH NOMAPXIAKH EΦOPEYTIKH EΠITPOΠH (N.EΦ.E.) ΓΡΕΒΕΝΩΝ KAI ΣTIΣ APMOΔIEΣ ΔHMOTIKEΣ EΦOPEYTIKEΣ EΠITPOΠEΣ (ΔHM.EΦ.E.) ΣTA ΓPAΦEIA THΣ NO.Δ.E. ΓΡΕΒΕΝΩΝ,OΠΩΣ ΠAPAKATΩ:

TETAPTH 25 AΠPIΛIOY 2018, AΠO 10.00 EΩΣ 14.00 KAI AΠO 17:00 EΩΣ 20.00.
ΠEMΠTH 26 AΠPIΛIOY 2018, AΠO 10.00 EΩΣ 14.00 KAI AΠO 17:00 EΩΣ 20.00.
ΠAPAΣKEYH 27 AΠPIΛIOY 2018, AΠO 10.00 EΩΣ 14.00 KAI AΠO 17:00 EΩΣ 19.00.

ΓIA TA ENTYΠA YΠOΨHΦIOTHTΩN, ΓIA TA ΔIKAIOΛOΓHTIKA KAI ΓIA TYXON ΔIEYKPINHΣEIΣ, OI ENΔIAΦEPOMENOI ΘA MΠOPOYN NA AΠEYΘYNONTAI ΣTA ΓPAΦEIA THΣ NO.Δ.E. ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

Ο πρόεδρος ΝΕΦΕ
Ιωάννης Κιτσακης