Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (Πέμπτη 19-4)

προσέλθετε στην 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 19 Απριλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα 1ο Πρόσληψη προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου: Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας.

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 2ο Έγκριση του 5ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 3ο Έγκριση του 6ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 4ο Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου “Κεραυνός” Αγίου Γεωργίου Γρεβενών
Θέμα 5ο Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου “Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ Γρεβενών”
Θέμα 6ο Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Γρεβενών στην Αθήνα για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. και στο κοινό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.)
Θέμα 7ο Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετών στο Μεσολόγγι
Θέμα 8ο Διαγραφή της εταιρείας «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» από Φορολογικό Κατάλογο Μισθωμάτων λόγω λάθους και επαναβεβαίωση τέλους χρήσης δημοτικής έκτασης σε βάρος της ίδιας εταιρείας για το έτος 2018
Θέμα 9ο Διαγραφή οφειλής από μίσθωμα βοσκοτόπου λόγω διακοπής της μισθωτικής σύμβασης για λόγους υγείας της Βασιλικής Καραμπάλιου κάτοικου Κεφαλόβρυσου Ελασσόνας
Θέμα 10ο Εκμίσθωση Δημοτικού καταστήματος (κτίριο πολλαπλών χρήσεων) που βρίσκεται στον οικισμό Έξαρχου του Δήμου Γρεβενών
Θέμα 11ο Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 71/2004 απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου της πρώην Κοινότητας Αβδέλλας
Θέμα 12ο Παράδοση των αριθμ. 34, 35 και 36 (ενιαίος χώρος) καταστημάτων επί της Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Βασιλικής Δόγκαλη του Νικολάου)
Θέμα 13ο Αποδοχή τιμολογίου έτους 2017
Θέμα 14ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας”
Θέμα 15ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Δαπάνη καθαριότητας Μαθητικής Εστίας (άρθρο 61 Ν.3979/2011)” (μηνός Μαρτίου 2018)
Θέμα 16ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου Μαθητικής Εστίας ετών 2017 – 2018” (μηνός Μαρτίου 2018)
Θέμα 17ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Αποξήλωση επικίνδυνων οργάνων παιδικών χαρών”
Θέμα 18ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Εργασία συντήρησης υδρορροών Δημοτικών κτιρίων”
Θέμα 19ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Εκπόνηση μελετών για την ένταξη έργων σε Εθνικά & Ευρωπαϊκά προγράμματα”
Θέμα 20ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Σύνταξη πίνακα υλοτομίας για το δημοτικό δάσος Φιλιππαίων Τ.Κ. Φιλιπαίων για τα έτη 2018 & 2019”
Θέμα 21ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Σύνταξη πίνακα υλοτομίας για το δημοτικό δάσος Δοτσικού Τ.Κ. Δοτσικού για τα έτη 2018 & 2019”
Θέμα 22ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο Συντήρηση και επισκευή μηχανικής γεφυροπλάστιγγας Δ.Δ. Αηδονίων”
Θέμα 23ο Επιστροφή χρημάτων στον κ. Ζιόμπορα Απόστολο του Στεργίου κατόπιν αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Τμήμα VII ποσού 21.610,95€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 24ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Μοναχιτίου”
Θέμα 25ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων Δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών”
Θέμα 26ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή υδατοδεξαμενών πυροπροστασίας Δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών”
Θέμα 27ο Ηλεκτροδότηση ενός (1) κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) στο 1ο χλμ Γρεβενών – Κοζάνης
Θέμα 28ο Τροποποίηση της Διαχειριστικής Μελέτης Δημοτικού δάσους Καλοχίου Τοπικής Κοινότητας Καλοχίου
Θέμα 29ο
Τροποποίηση της Διαχειριστικής Μελέτης Δημοτικού δάσους Αηδονίων Τοπικής Κοινότητας Αηδονίων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης