Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Πέμπτη 12 Απριλίου 2018
11:00 – 11:15 Προσέλευση – Εγγραφές

11:15 – 11:30 Χαιρετισμοί επισήμων

11:30 – 11:45 Εκπρόσωπος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

11:45 – 12:15 Οι προοπτικές αξιοποίησης της προβατοτροφίας στην Δυτική Μακεδονία
Χατζηζήσης Λάμπρος, Καθηγητής ΤΕΙ Άρτας

12:15 – 12:45 Οικονομική αξιολόγηση της προβατοτροφίας στη Δυτική Μακεδονία
Βλόντζος Γιώργος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

12:45 – 13:15 Τα χρηματοδοτικά εργαλεία στον κλάδο της κτηνοτροφίας. Καινοτομία & εφαρμογές τεχνολογίας
Σιόγκας Θεόδωρος, Πρόεδρος Δ.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.,

13:15 – 13:45 Η χρηματοδότηση επενδύσεων μεταποίησης μέσω του Προγράμματος LEADER
Ζωή Γκερεχτέ, Υπεύθυνη Ανάπτυξης Υπαίθρου, Συντονίστρια LEADER ΑΝΚΟ Α.Ε.

13:45 – 14:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση – Συμπεράσματα

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ:
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ
ΑΝΚΟ Α.Ε.