Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Γενική Συνέλευση και Εκλογές ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΡΟΣ: Μέλη ΣΕΑΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΣΕΑΝ .

Σε εφαρμογή του Ν. 1301/82 περί « Ενώσεων Εφέδρων σε Εφεδρεία Αξ/κών των Ενόπλων   Δυνάμεων » και του νόμου 3468/2008 που τον τροποποίησε, της υπ’ αριθμ. Φ.900/6/160108 υπουργικής αποφάσεως – ΦΕΚ 1615τ. του υπ. Αριθμ.9/2018 εγγράφου της ΑΠΟΕΑ και της υπ’ αριθμ. 128/28-02-2018 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΑΝ Γρεβενών

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

τα μέλη του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Γρεβενών να προσέλθουν την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018   και   ώρα 11:ΟΟ π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών (Δημαρχείο)

σε γενική συνέλευση με θέματα:

  1. ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
  2. ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΠΟΕΑ

Έναρξη ψηφοφορίας 11:15 π.μ, πέρας ψηφοφορίας στις 01:30 μ.μ.

(Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση και η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθούν την επομένη Κυριακή 18 Μαρτίου, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.)

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του ΣΕΑΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ: 6937444388    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ Β.ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ