Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Η ανταπόκριση της ΠΕ Γρεβενών στις προκλήσεις του άξονα 4 του ΣΕΣ της Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

Η ΠΕ Γρεβενών από τις πρώτες μέρες μετά τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του 2014 απευθύνθηκε στους τοπικούς τεχνικούς και ερευνητικούς φορείς για τη συνδρομή τους στα τεχνικά ζητήματα του νομού.

Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα την προσεχή περίοδο θα απευθυνθεί προς τους δήμους της περιφέρειάς μας με προσκλήσεις για χρηματοδότηση της ενεργειακής θωράκισης των δημοσίων κτιρίων τους, δηλαδή των σχολείων, δημοτικών κτιρίων, κτλ, καθώς και πιλοτικών έργων τηλεθέρμανσης με βιομάζα και συναφείς πηγές. Μόνο όσοι δήμοι έχουν τη σχετική ωριμότητα και τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων ενεργειακών παρεμβάσεων θα κερδίσουν τη χρηματοδότηση και τελικά θα προχωρήσουν στην υλοποίηση των έργων.
Η ΠΕ Γρεβενών διαβλέποντας την ανάγκη για την προετοιμασία των δύο δήμων του νομού ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις δύο αυτές προσκλήσεις του άξονα 4, εγκαίρως συνεργάστηκε με το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αυτή τη φορά και με άτομα που είναι και μέλη των προηγούμενων ομάδων εργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ και προχώρησε στη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με σκοπό να υποστηριχθούν οι δύο δήμοι του νομού μας κατά τη διεκδίκηση της χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα.

per