Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 12 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα 1ο Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2018
Θέμα 2ο Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών στην Υπηρεσία Καθαριότητας
Θέμα 3ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών για την συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.”

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 4ο Διαγραφή οφειλών από τους Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου Γρεβενών
Θέμα 5ο Έγκριση του 1ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 (επικαιροποίηση), όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 6ο Εφάπαξ καταβολή οικονομικής ενίσχυσης από το πρόγραμμα “Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών/έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις”
Θέμα 7ο Παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Δημοτικού Σχολικού Κτιρίου (Νηπιαγωγείου) της Τ.Κ. Μεγάρου Δήμου Γρεβενών (αίτημα Συλλόγου Νέων Μεγάρου)
Θέμα 8ο Συναινετική λύση της σύμβασης μίσθωσης του Δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Προσβόρου Δήμου Γρεβενών (αίτημα Βασιλικής Δελημήτρου του Θωμά) και την εκ νέου εκμίσθωσή του
Θέμα 9ο Αποδοχή τιμολογίων ετών 2016 και 2017

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 10ο Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής έργων δαπάνης άνω των 5.869,41 € (χωρίς ΦΠΑ) για το έτος 2018
Θέμα 11ο Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων για την Επιτροπή Παραλαβής μικρών έργων – εργασιών συντήρησης δαπάνης μέχρι 5.869,41 € (χωρίς ΦΠΑ) για το έτος 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης