Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Επανένταξη του Α.Τζιουβάρα στην δημοτική παράταξη «Γρεβενά- Συμμετέχω ενεργά».

Έγκριση επανένταξης του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου

Αποστόλη Τζιουβάρα στην δημοτική παράταξη «Γρεβενά- Συμμετέχω ενεργά».

Ο Δήμαρχος Γρεβενών και Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Γρεβενά- Συμμετέχω Ενεργά», κος Γεώργιος Δασταμάνης, δηλώνει ότι κατόπιν της από 18-09-2017 δήλωσης του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Γρεβενών, κου Απόστολου Τζιουβάρα περί επανένταξής του στην ανωτέρω Παράταξη και μετά την δήλωσή του ότι ανακαλεί την από 13 Μαρτίου 2017 επιστολή του στο σύνολό της, τα μέλη της Δημοτικής Παράταξης έκαναν ομόφωνα δεκτό το αίτημά του.
Η απόφαση επανένταξης θα διαβιβαστεί στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου προς γνωστοποίηση των μελών και εν συνεχεία στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας
Γρεβενά, 05.10.2017

Ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης
Γρεβενά- Συμμετέχω Ενεργά
Γεώργιος Δασταμάνης