Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΓΡΕΒΕΝΑ: Δείτε τι προβλέπει η κυκλοφοριακή μελέτη της 13ης Οκτωβρίου. (VIDEO)

Η κυκλοφοριακή μελέτη που αφορά την οδο της 13ης Οκτωβρίου και προβλέπει την κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων για βελτίωση της οδικής της ασφάλειας προς αποφυγή σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας 11-9-2017, από τον καθηγητή Παν. Θεσσαλίας Δρ. Συγκοινωνιολόγο Νικόλαο Ηλιού.

Δείτε το σχετικό βίντεο της παρουσίασης 

 

Με ομόφωνες αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών, εγκρίθηκε η κυκλοφοριακή μελέτη της οδού 13ης Οκτωβρίου της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών, που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στα πλαίσια της από 30-11-2016 Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «Διερεύνηση δυνατότητας αναμόρφωσης του γεωμετρικού σχεδιασμού, της λειτουργικότητας και της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην σημαντική Αστική Οδό 13ης Οκτωβρίου» η οποία χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης.

    Αντικείμενο της Κυκλοφοριακής μελέτης είναι ο καθορισμός των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του Κυκλικού Κόμβου 1 (συμβολή των οδών 13ης Οκτωβρίου, Αγ. Αχιλλείου και Παπάγου), του Κυκλικού Κόμβου 2 (συμβολή της οδού 13ης Οκτωβρίου με τις Επαρχιακές Οδούς Γρεβενών – Σαμαρίνας και Γρεβενών – Ελάτου) και η διαμόρφωση της αστικής οδού 13ης Οκτωβρίου μεταξύ των δύο κυκλικών κόμβων. Επίσης είναι και ο καθορισμός της απαραίτητης σήμανσης (οριζόντιας και κατακόρυφης) που απαιτείται για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών επιλογών.

   Η κατασκευή του Κυκλικού Κόμβου 1 (συμβολή των οδών 13ης Οκτωβρίου, Αγ. Αχιλλείου και Παπάγου) κρίθηκε απαραίτητη καθώς το βασικότερο πρόβλημα του υφιστάμενου κόμβου είναι η τεράστια αδιαμόρφωτη έκτασή του η οποία ευνοεί την παραβατικότητα με βασικό χαρακτηριστικό την κίνηση σ’ αυτόν όλων των οχημάτων με μεγάλη ταχύτητα. Οι πλέον ευάλωτοι και εκτεθειμένοι σε κίνδυνο χρήστες του κόμβου είναι οι πεζοί, που αναγκάζονται να διασχίζουν πολύ μεγάλα πλάτη σε μικρό χρόνο, όσος δηλαδή τους απομένει μεταξύ των κενών που δεν διέρχονται αυτοκίνητα. Ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος όσον αφορά στην οδική ανασφάλεια των πεζών είναι ότι δίπλα στον κόμβο υπάρχει Γυμνάσιο και Γηροκομείο, που ελκύει μετακινήσεις πεζών και παιδιών σε καθημερινή βάση. Ο Κυκλικός Κόμβος 1 θα έχει διάμετρο 24,60m, η κυκλική πορεία ορίζεται από μια νησίδα πρασίνου ακτίνας 4,50m, η οποία περιβάλλεται από την υπερβατή ζώνη ακτίνας 7,00m και πλάτους 2,50m. Η χρήση της υπερβατής ζώνης χρησιμεύει για να διευκολύνει, όταν απαιτείται, την κίνηση βαρέων οχημάτων. Σημειώνεται ότι η υπερβατή ζώνη θα προεξέχει σε σχέση με το οδόστρωμα ώστε να καθίσταται άβολη η άσκοπη προσπέλασή της. Το πλάτος της βασικής λωρίδας κυκλοφορίας στον κύκλο είναι 5,30m. Επίσης, σημειώνεται ότι η βασική κυκλική πορεία έχει επίκλιση -2,50% προς το εξωτερικό του κύκλου.

    Η κατασκευή του Κυκλικού Κόμβου 2 (συμβολή της οδού 13ης Οκτωβρίου με τις Επαρχιακές Οδούς Γρεβενών – Σαμαρίνας και Γρεβενών – Ελάτου) κρίθηκε απαραίτητη καθώς η επικινδυνότητα του υφιστάμενου κόμβου ευνοείται κυρίως από τις τεταμένες χαράξεις των οδών σε συνδυασμό με το υπερβολικά μεγάλο πλάτος των προσβάσεων που ευνοούν την άναρχη κίνηση των οχημάτων καθώς και την ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων. Η ύπαρξη παρόδιων χρήσεων γης περιορίζει την ορατότητα με αποτέλεσμα οι κυκλοφοριακές εμπλοκές να έχουν ιδιαίτερα υψηλό βαθμό επικινδυνότητας. Ο Κυκλικός Κόμβος 2 θα έχει διάμετρο 27,00m, η κυκλική πορεία ορίζεται από μια νησίδα πρασίνου ακτίνας 4,50m, η οποία περιβάλλεται από την υπερβατή ζώνη ακτίνας 8,50m και πλάτους 4,00m. Η χρήση της υπερβατής ζώνης χρησιμεύει για να διευκολύνει, όταν απαιτείται, την κίνηση βαρέων οχημάτων. Σημειώνεται ότι η υπερβατή ζώνη θα προεξέχει σε σχέση με το οδόστρωμα ώστε να καθίσταται άβολη η άσκοπη προσπέλασή της. Το πλάτος της βασικής λωρίδας κυκλοφορίας στον κύκλο είναι 5,00m. Επίσης, σημειώνεται ότι η βασική κυκλική πορεία έχει επίκλιση -2,00% προς το εξωτερικό του κύκλου.

    Η αστική οδός 13ης Οκτωβρίου μεταξύ των δύο Κυκλικών Κόμβων έχει μεταβαλλόμενο πλάτος από 9,00m έως 10,00m. Προτείνεται η διαμόρφωσή της με πλάτος 8,00m. (4,00m + 4,00m) ενώ στο υπόλοιπο πλάτος χωροθετούνται θέσεις στάθμευσης όπου είναι εφικτό. Στις περιοχές όπου υπάρχουν είσοδοι ιδιοκτησιών, καταστημάτων που χρήζουν απευθείας πρόσβασης στην οδό και πυλωτές, διαμορφώνονται / βελτιώνονται τα υφιστάμενα πεζοδρόμια ή προτείνονται νέα. Επίσης προβλέπονται ανά διαστήματα διαβάσεις πεζών καθώς επίσης και 4 υπερυψωμένες διαβάσεις στην είσοδο του 1ου Γυμνασίου, του 3ου Δημοτικού σχολείου, στη συμβολή της οδού 13ης Οκτωβρίου με την οδό που οδηγεί στο κολυμβητήριο και στη συμβολή της οδού 13ης Οκτωβρίου με την οδό Ηπείρου. Επιπλέον προβλέπεται να υλοποιηθούν τα εξής:

  1. Υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ από το ύψος του γυμναστηρίου έως και τον Κυκλικό Κόμβο 2 και κατασκευή των πεζοδρομίων.
  2. Αποξήλωση τμημάτων των υφιστάμενων πεζοδρομίων για να τοποθετηθούν πλάκες όδευσης τυφλών και ανακατασκευή τους με ίδιο υλικό επίστρωσης για ομοιομορφία.
  3. Απομάκρυνση όλων των φωτεινών σηματοδοτών.
  4. Αντικατάσταση όλων των ιστών οδοφωτισμού.
  5. Την κατασκευή πεζοδρομίου στη δεξιά οριογραμμή της οδού από τον Κυκλικό Κόμβο 2 έως τη διασταύρωση με την οδό που οδηγεί στον Οικισμό της Αγάπης.

Τέλος, η Οριζόντια και Κατακόρυφη σήμανση έγινε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις και παρουσιάζεται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο σχέδιο της εν λόγω μελέτης (Οριζοντιογραφία σήμανσης – Αρ. Σχ. Ο2).

        Κατά τη σύνταξη της μελέτης λήφθηκαν υπόψη οι προτάσεις πολιτών, συλλόγων και επαγγελματιών που προήλθαν από τη δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε, η γνώμη του Τμήματος Τροχαίας Γρεβενών καθώς και η άποψη της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα τόσο στην οδική ασφάλεια που αποτελεί το κυρίαρχο για αυτή την οδό, όσο και στη λειτουργικότητα της και τις δυνατότητες ανάπτυξης και αστικής αναβάθμισης της περιοχής.

Γραφείο Τύπου

Δημάρχου Γρεβενών