Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Εθελοντές Σχολικοί Τροχονόμοι

Το 7ο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών στα πλαίσια της εφαρμογής του θεσμού του Σχολικού Τροχονόμου κατά το σχολικό έτος 2017-2018 καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως Εθελοντές Σχολικοί Τροχονόμοι, σύμφωνα με την αριθμ. Φ11.1/175/Γ1/11δ/δ-2-2000 διαταγή του ΥΠΠΕΘ, να υποβάλουν στο Δ/ντή του σχολείου σχετική αίτηση.
Η υποβολή των αιτήσεων θα πρέπει να γίνει στο διάστημα από 01 Σεπτεμβρίου έως 9 Σεπτεμβρίου στο γραφείο του Δ/ντή του σχολείου κατά τις εργάσιμες μέρες και στις ώρες από 9:30΄-12:00΄.
Στην αίτηση τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναφέρουν την προηγούμενη εθελοντική συμμετοχή τους στην εφαρμογή του θεσμού, την εμπειρία τους σε θέματα τροχαίας και γενικά τη συμβολή τους σε δραστηριότητες σχολικού περιεχομένου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δ/ντή του σχολείου στο τηλ. 24620 87796.

Ο Διευθυντής του σχολείου

Φώτιος Χρ. Μπαζάκας