Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Αιτήσεις απόσπασης ή τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ Γρεβενών

Ο Διευθυντής Π.Ε. Γρεβενών καλεί τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν , να υποβάλουν αίτηση απόσπασης ή τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ Γρεβενών, από τη Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017 μέχρι και Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017, στα γραφεία της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης Γρεβενών, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία, δε θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση ή κατάθεση δικαιολογητικών.

Πληροφορίες στο τηλ. : 2462 35129
Πλήκας Χρήστος

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΤΣΙΑΛΟΣ