Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 20η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 21 Αυγούστου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 1ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών “Όσπρια” στην Αναστασία Τσεπίδου του Νικολάου

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 2ο Έγκριση του 16ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 3ο Αποδοχή χρηματοδότησης από πιστώσεις Π.Δ.Ε. “Συνεχιζόμενα έργα έτους 2017 για την Π.Ε. Γρεβενών” (ΣΑΕΠ 041) ποσού 70.000,00€ και έγκριση του 17ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 4ο Αποδοχή χρηματοδότησης από πιστώσεις Π.Δ.Ε. “Συνεχιζόμενα έργα έτους 2017 για την Π.Ε. Γρεβενών” (Κ.Α.Π. 2017) ποσού 24.800,00€ και έγκριση του 18ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 5ο Αποδοχή χρηματοδότησης από πιστώσεις Π.Δ.Ε. 2017 – ΣΑΕΠ 041 ποσού 300.000,00€ και έγκριση του 19ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 6ο Αποδοχή τιμολογίων έτους 2014
Θέμα 7ο Αποδοχή τιμολογίου έτους 2016
Θέμα 8ο Τιμαριθμική αναπροσαρμογή μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων
Θέμα 9ο Μείωση μισθωμάτων δημοτικών καταστημάτων στο Δήμο Γρεβενών
Θέμα 10ο Εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης εμβαδού 4.140,00 τ.μ. στη θέση “Δερβένι” Γρεβενών (αίτημα της Εταιρίας Γάκης Κατασκευαστική Ο.Ε.)
Θέμα 11ο Προσφυγή ή μη στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια με τίτλο: “Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση βατότητας δασικού οδικού δικτύου του Δήμου Γρεβενών (έτους 2017)”

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 12ο Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Βελτίωση – συντήρηση Δημοτικών χώρων (έτους 2017)”
Θέμα 13ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Χάραξη σήμανση μονοπατιού “Σταυρός – Καλπάκι” δημοσίου δάσους Φιλιππαίων Νομού Γρεβενών”
Θέμα 14ο Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου “Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2015)”
Θέμα 15ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ανατολικού τμήματος του Δήμου (έτους 2014)” (Α.Μ. 11/2014)
Θέμα 16ο Επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού

Ειδικά Θέματα
Θέμα 17ο Αποδοχή της πρότασης για συνεργασία στο πρόγραμμα “Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας” για την απασχόληση αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων στον Δήμο Γρεβενών
Θέμα 18ο Διοργάνωση ημερίδας στα πλαίσια του Δικτύου Πόλεων με Ποτάμια
Θέμα 19ο Υποβολή αιτήματος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών”, για αναδοχή χρέους προς τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. από το Δήμο Γρεβενών
Πληροφορίες: Φαρμάκης Γρηγόριος Πρόεδρος του Ν.Π.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης